Hjem

Hjem:

 

Når lang erfaring innen IT, IT rekruttering og kvalitet teller...


Vi er spesialister innen rekruttering av høyt kvalifisert IT personnell

Vi  fokuserer på kvalitet samt gode relasjoner med våre kunder det være seg ifm. med rekruttering, rekrutteringsrådgivning, karriererådgivning- og coaching

(se Referanser og Tilbakemeldingslogg).


Skal du ansette riktige  IT/IKT spesialister, IT rådgivere/ konsulenter, IT ledere, IT prosjektledere/ programledere, tekniske prosjektledere, IT arkitekter?

 • Vil du ikke gå glipp av muligheten til å få tak i  riktig person for din bedrift i konkurranse med flere andre aktører?
 • Vil du helst unngå å ansette feil person / person med feil profil?Rekruttering er absolutt et fagområde,

Adelina har lang erfaring (siden 2007) fra IT rekruttering / IT headhunting / IT karriererådgivning og coaching. Fra tidligere hadde hun ca. 24 års erfaring innen IT fra store IT selskaper, IT konsulenthus, mm.og fra flere roller (alt fra administrasjon av store IT avtaler,  programmering/systemutvikling,  prosjektledelse, prosjektrevisjon til  ansvarlig for ledelse av flere iT avdelinger). 


Adelina vil gjerne tilby sin kompetanse, erfaring og profesjonalitet til å støtte deg/bedriften din med din rekrutteringsprosess. Se Rekrutteringstjenester  for mer informasjon og detaljer på hvilke områder Adelina kan bistå deg med.  


  • For all rekrutteringbistand som tilbys vil Adelina gi deg på forhånd tids- og kostnadsestimater og en fast pris, eller en fast timepris, avhengig av hva som blir avtalt.


    

   • I forbindelse med digitale møter kan vi anvende  Google Meet, Microsoft Teams eller Zoom, alt etter ønske og som er mest hensiktsmessig.


    Referanser:

    Adelina i HR Consultancy har hjulpet mange selskaper med rekruttering og spisset søk av høyt kvalifiserte IT spesialister, IT rådgivere og IT ledere. Hun holder seg kontinuerlig oppdatert innenfor hennes tjenesteområder, IT markedstrender, IT rekruttering, kvalitetssikringsmetodikk og verktøy.

    Adelina kan dokumentere relevant kompetanse og erfaring samt vise til gode referanser, se Referanser og Tilbakemeldingslogg


    • Vår kandidatnettverk er stor. Vi har veldig mange interessante CV'er i vår stor CV-base, i tillegg ca. 4370 førstelinje- kontakter på Linkedin, og vi har tilgang til mange flere IT spesialister, IT ledere og IT rådgivere via flere nettverk/kanaler-


    Ser du etter nye muligheter?


    Siste utlyste IT-stillinger (fastansettelse):

    se Stillinger.    Behov for profesjonell bistand med din karriereutvikling, eller med ditt jobb-søk?

    Se Karriererådgivning/Coach 

    Click here for the English version.

    Meldinger fra HR Consultancy:


    • Vi tror at bedriftene vil kunne lykkes fremover med å få tak i flere riktige IT ressurser ved å satse mer på profesjonell bistand med selve utvelgelse. Vi tilbyr derfor vår profesjonnel bistand med akkurat dette, se  Bistand med Utvelgelse


    • Vi har også lang erfaring med individuell karriererådgivning og  spesielt karriererådgivning /   coaching tilpasset IT bransjen/IT

             personell. Se

             Karriererådgivning/Coaching    Nyttige artikler:


    Grønne hensikter krever handlekraft

    (Dagensperspektiv.no, Save Asmervik, 24.01.22)

    Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for jorden vår og alle som bor her. I den planen spiller IT-selskapene en viktig rolle. Evnen til å ta grep er avgjørende.

    Les mer


    Fremtidens ledere forener bærekraft med lønnsomhet

    (Dagensperspektiv.no,

    Christine Lundberg Larsen, Idar Kreutzer

    18.01.2022)

    Hva vil kjennetegne fremtidens ledere? Det er et komplekst spørsmål, men vi er overbevist om at fremtidens ledestjerner evner å sette bærekraft like høyt på agendaen som virksomhetens lønnsomhet. 

    Les mer


    "Generasjon Resignasjon" har fylt 50

    (Dagensperspektiv.no, Torgeir Flatjord, 12.01.2022)

    Det er særlig de yngste arbeidstakerne som tilkjennegir sin uro og mistrivsel i nåværende jobb, der tallet på de som kunne tenke seg å skifte arbeidsgiver, ligger godt over 50%

    Les mer                 

    Nyttige linker: