Hjem

Hjem:

BISTAND MED UTVELGELSE


Trenger din bedrift bistand med å velge ut de riktige  IT/ kandidater? (Det være seg  IKT spesialister, IT sikkerhetsspesialister, IT rådgivere/ konsulenter, IT ledere, IT prosjektledere/programledere, tekniske prosjektledere, IT arkitekter, .....)


  Vi tilbyr profesjonell skreddersydd bistand. Ingen oppdrag er for liten for oss. Se Bistand med Utvelgelse for mer informasjon.
  Referanser:

  HR Consultancy har i perioden 2007-2022 oppbarbeidet seg høy kompetanse og lang erfaring fra IT rekruttering, spisset søk og headunting av høyt kvalifiserte IT spesialister, IT rådgivere og IT ledere. Denne kompetansen og erfaring (se

  Om ossReferanser og Tilbakemeldingslogg)  stilles nå til disposisjon i forbindelse med assistanse ved utvelgelse av dine IT kandidater.

  INDIVIDUELL  KARRIERERÅDGVNING/COACHING TILPASSET IT BRANSJEN


  • Har du behov for profesjonell bistand med din karriereutvikling, dine jobbsøknader, ditt jobbsøk?


  • Trenger du hjelp med utforming/ omstrukturering av CV'en din og/eller tips og råd i forbindelse med jobb-intervjuer?


  • Trenger du hjelp med å vurdere et eller flere jobbtilbud som du har fått?


  Vi stiller vår lange erfaring og høy kompetanse til din disposisjon. Se Karriererådgivning/Coaching

  for mer informasjon om våre tjenester.

  Meldinger fra HR Consultancy:


  Vi tar imot oppdrag innen "Bistand med rekruttering" og innen "Karriererådgivning" 
  Noen nyttige artikler og linker:


  Flere kvinner enn menn studerer

  (VG, 2, Bastian Lunde Hvitmyr, 26.04.23)

  Rett under 40 prosent av årets søkere til høyere utdanning er menn. Ikke siden 2008 har kjønnsfordelingen vært like skjev som i år.

  Les mer


  Derfor mislykkes

  bedrifter og organisasjoner i å forhindre cyberangrep

  (Dagensperspektiv.no,  Camilla Skjær Brugrand, 19.04.23)

  Cyberangrep er en økende trussel for bedrifter og organisasjoner over hele verden. Men til tross for økt bevissthet og investeringer i cybersikkerhet, mislykkes mange bedrifter og organisasjoner i å forhindre disse angrepene.

  Les mer


  Dette har du krav på av ferie og feriepenger

  (Dagensperspektiv.no, Camilla Skjær Brugrand, 19.04.23)

  ­Du får ikke lønn når du har ferie, og feriepengenekompenserer for at du ikke får lønn i den perioden.

  Les mer

               
  Vi  fokuserer på kvalitet samt gode relasjoner med våre kunder i områdene "Utvelgelse av IT spesialister og IT ledere"

  og "Karriererådgivning og coaching tilpasset IT bransjen/IT personnell".

  Fra tidligere har vi lang og relevant erfaring fra IT bransjen og fra IT rekruttering/"Headhunting" og rådgivning,

  se Om oss, Referanser og Tilbakemeldingslogg).