ArkitekturRådgivere


HR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 

Vår oppdragsgiver er et anerkjent konsulent-/rådgiverselskap med fokus på samfunnskritiske virksomheter, digitalisering og omstilling.

Selskaper har pr.t. ca. 30 ansatte (meget erfarne og høyt kvalifiserte konsulenter/uavhengige rådgivere) og er tilknyttet flere samarbeidspartnere.

Selskapet har lang historikk, er solid og har et meget godt omdømme  bl. annet for å levere konsulent- og/rådgivertjenester av meget høy kvalitet.

Selskapet er lokalisert nær Oslo og betjener flere store og meget sentrale aktører fra det offentlige, bl. annet Forsvar, Helse, Justis, Samferdsel, Skattetaten m.fl. og fra privat (inklusive fra telecom bransjen). Selskapet jobber for å løse kundens oppgaver og foretar også kompetanseoverføring i samhandling med kundene.

Selskapet har et sterkt fagmiljø innenfor prosjektledelse, prosess- og endringsledelse, ledelse av tekniske team, arkitektur og informasjonssikkerhet og har flere langsiktige rammeavtaler med kunder fra det offentlige.

Selskapet skal styrke sine tjenester innenfor arkitektur rådgivning mot sine offentlige kunder og spesielt ifm. Forsvaret og helsesektor og søker etter flere dyktige IT arkitekter som vil  fungere som kunderådgivere innenfor IT arkitektur (løsning-/forretning-og eller virksomhetsarkitektur) mot selskapets egne kunder og ifm. store samarbeidsprosjekter. 

 

 

SENIOR ARKITEKTUR RÅDGIVERE  (offentlige kunder i Oslo-området)

 

Fordi selskapets kunder fra det offentlige har ansvar for virksomhetskritiske oppgaver stilles det høye kvalitetskrav til selskapets konsulenter/rådgivere. Du bør helst være en senior rådgiver innenfor arkitektur, og du kan gjerne være eller ha vært en senior utvikler,  eller en leder av tekniske team / teknisk prosjektleder, eller en infrastruktur spesialist/rådgiver tidligere og har et stort ønske om å videreutvikle deg innenfor arkitektur.

Du liker eller ønsker å diskutere teknologi, arkitektur og problemstillinger rundt løsninger, og du har gjerne erfaring fra det å drive prosesser og / eller  fra det  å lede IT ressurser  i forbindelse med prosjekter for offentlige kunder. Du har gjerne også erfaring med å samarbeide med IT leverandører eller fra leverandørstyring. Du kommuniserer godt med teknisk personell og samtidig også har et overordnet syn på målet som kunden ønsker å oppnå. Du vil hele tiden ha høyt kvalifiserte kolleger og selskapet i ryggen som sparringspartnere.

 

Noen av dine hovedoppgaver vil være:

 

 • Jobbe som arkitektur rådgiver (som system- /løsning- /forretning-/ virksomhetsarkitekt) ifm. selskapets kundeprosjekter (som regel utfordrende og komplekse prosjekter mot offentlig sektor)
 • Jobbe som premissegiver (på vegne av kunde) og også sammen med tredjepart (andre leverandører og underleverandører)  ifm. implementering av nye løsninger på ulike plattformer med komplekst arkitektur og med bruk av ulike teknologier
 • Delta i selskapets samarbeidspartneres sine prosjekter i rollen som arkitektur rådgiver

 

Du har:

 • Helst erfaring fra prosjekter ifm. kunder fra offentlig sektor i  de siste 4-5 årene og gjerne fra Forsvaret eller fra Helsesektor. Har du relevant erfaring fra andre sektorer / områder i de siste årene kan det også være interessant.
 • Gjerne en IT/Teknologi rettet mastergrad eller tilsvarende. En IT/Teknologi rettet bachelorgrad i kombinasjon med relevant og lang erfaring kan også være interessant.
 • Norsk statsborgerskap (på grunn av behandling av sensitive data hos flere av selskapets kunder og som vil kreve sikkerhetsklarering på forskjellige nivåer).
 • Erfaring fra konsulent/rådgiverselskap
 • Gjerne erfaring fra IT-prosjekter i rollen som løsningsarkitekt og / eller som forretningsarkitekt/virksomhetsarkitekt eller som rådgiver innenfor arkitektur ifm. med komplekse prosjekter og med kompleks arkitektur
 • Gjerne bakgrunn fra systemutvikling og/eller erfaring fra systemintegrasjonsprosjekter og/eller moderniseringsprosjekter og/eller digitaliseringsprosjekter og/  eller effektiviseringsprosjekter
 • Gjerne erfaring fra "Lean/Agile" prosjekter og metodikk (gjerne også innenfor "lean testing" og DevOps)
 • Forretningsforståelse og arkitektur-forståelse eller interesser for arkitektur
 • Gjerne erfaring og / eller interesser med kvalitetssikring av endringer som påvirker arkitekturen
 • Gjerne dokumentert fagkompetanse som arkitekt (f.eks. Togaf/Archimate sertifisering og/ eller annet relevant og anerkjent fagkompetanse innenfor arkitektur)
 • Gjerne erfaring fra testing av nye løsninger og arkitektur

 

 

Dine egenskaper:

 

 • Du har meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner på tvers, og meget gode fremstillingsevner (på norsk)
 • Du har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Du er teknologi interessert og løsningsorientert
 • Du er opptatt av din egen og dine kollegers faglige utviklingen
 • Du liker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet
 • Du har "Konsulent/rådgiver-egenskaper og gode "sosiale antenner"

 

 

Du tilbys:

 

 • Et høyt faglig miljø innenfor arkitektur og med fokus på personlig og faglig utvikling
  • Et oversiktlig og ikke byråkratisk organisasjon med ambisjoner
  • Utviklende roller i forbindelse med meget spennende og kompliserte prosjekter
  • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Et godt sosialt miljø (aktivt bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter og bidrag til egen trening, bedriftshytte, mm)
  • Et selskap som har blitt rangert av sine egne ansatte som  blandt de beste ( "A best place to work" )  innenfor samme kategori/størrelse  flere år på rad
  • Arbeidssted: Oslo-området. Sentralt ift. offentlig og privat transport og med gode parkeringsmuligheter. NB: Samtlige av selskapets kunder befinner seg i Oslo-området. Avhengig av kundenes ønsker vil det være muligheter for hjemmekontor. Allikevel er det ønskelig at du bor i Oslo-området eller har kort pendleravstand fra Oslo.

 


Ønsker du å bli en del av et  sterkt arkitekturmiljø og være en senior rådgiver innenfor arkitektur for selskapets store kunder fra det offentlige ?


Send oss en meget kortfattet email  sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV til  adelina.edland@hrconsultancy.no   

Du vil motta en tilbakemelding fra oss, og hvis aktuelt et samtykke-skjema (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side) for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor denne spesifikke oppdragsgiveren.