IT-Arkitekter


Stilligen er ikke lenger tilgjengelig!HR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 


Vår oppdragsgiver er et norsk rådgiverselskap med  pr. t. ca. 60 dyktige og engasjerte rådgivere og har et høyt faglig og inkluderende miljø. Selskapet ble etablert i 2016, har hovedkontor i Oslo sentrum og har nylig etablert kontorer også  i Norden og i Tyskland. Selskapets tjenester er rettet mot styre- og ledelsesnivå i store og komplekse endringsprosjekter, med teknologisk utvikling og digitalisering som underliggende drivere. Selskapets kjernekompetanse har fokus på samspillet mellom forretningsmodeller, organisasjonsutvikling og digitalisering. Selskapets kunder er fra privat og offentlig sektor – og flere av disse er samfunnskritiske virksomheter.

Selskapet bistår sine kunder i hele prosessen, fra behovsspesifisering og arkitektur, til teknologivalg, innføring og forvaltning.

Etterspørsel etter selskapets tjenester innen IT arkitektur er økende og det søkes derfor etter flere dyktige:Virksomhetsarkitekter og Løsningsarkitekter (Offentlige og Private kunder)  

Virksomhetsarkitekter/Rådgivere innen virksomhetsarkitektur:


Du vil være en teknologi-og leverandør-uavhengig rådgiver. Du må kunne se både helhetsperspektivet for kundens forretningen, og samtidig evner å forstå kundens utfordringer på relativt høyt teknisk nivå. Du vil bidra til at hele kundens organisasjon (styre, ledelse, utvikling, drift, brukere, osv.) forenes i arbeidsprosessene for å nå de felles målene. Dette krever at du som virksomhetsarkitektur-rådgiver forstår både dagens, fremtidens og historisk teknologi, samt teknisk gjeld. Du må ha erfaring fra å analysere og vurdere hvor godt de eksisterende systemer, applikakasjoner og infrastruktur understøtter de forskjellige arbeidsprosser og forreningsstrategiene hos kundene samt kunne gi råd til kundene om hvilken vei de kan gå for å oppnå målene (AS-IS - TO BE).Noen mulige arbeidsoppgaver vil være: 


 • Ivareta sammenhengene mellom de ulike arkitekturdomenene, som forretning, informasjon, applikasjon, teknologi, sikkerhet og styring.

 • Samhandle med arkitekter, produkteiere, tjenesteeiere, systemeiere, prosesseiere og data(dimensjons)eiere og følge opp deres ansvar og leveranser i det helhetlige arkitekturarbeidet.

 • Jobbe tett mot ulike leder- og styringsgrupper i store prosjekter for å konkludere arkitekturrelaterte krav.

 • Bidra med arkitekturvurderinger i en arkitektmøteplass, som leder av denne eller som deltager.

 • Levere solide analyser i forbindelse med planlagte endringstiltak, f.eks. endringsanalyse, risikoanalyse, modenhetsanalyse og gevinstrealiseringsanalyse.

 • Utarbeide og forvalte arkitekturdokumentasjon (f.eks. referansearkitekturer, målarkitekturer og arkitekturregister).Dine kvalifikasjoner:

 • Du har innsikt og erfaring med arkitekturarbeid i virksomheter med komplekst systemlandskap
 • Du har gjerne erfaring og kunnskap innen noen eller flere av disse: områder: Forretningsarkitektur (Business Architecture), Applikasjonsarkitektur (Application Architecture), Referansearkitektur (Information/DataArchiteture),Systemarkitektur, skyarkitektur, sikkerhetsarkitektur (Infrastructure architecture).
 • Du evner å oversette strategi og målsetninger til retninger og krav innenfor arkitekturområdet
 • Du  har dokumentert erfaring med arkitekturprosesser og styresett.

 • Du er analytisk og viser god formidlingsevne for å presentere kompleksitet, retning og skisse til løsning på en lettfattelig måte.

 • Du kan lede workshops effektivt og er en pådriver for det visjonære arkitekturarbeidet.

 • Du har dokumentert erfaring med teknologiporteføljeforvaltning, prosessforbedringer og tjenesteforvaltning

Løsningsarkitekter/Rådgivere innen Skyarkitektur/Skytjenester 


Som rådgiver innen Skyarkitektur vil du bistå kunden med kunnskap og erfaring innen Skyarkitektur og som kunden selv ikke har. Kundene skal stole og være trygge på at de får hjelp til å ta valg som støtter forretningskravene på en økonomisk og forsvarlig måte.Noen mulige arbeidsoppgaver vil være: 


 • Være rådgiver og/ eller  ansvarlig for IT-transformasjon og styring av Sky-løsninger (Public og Hybrid)

 • Være rådgiver ifm. dimensjonering av workloads i  f.eks. Microsoft Azure IaaS og PaaS

 • Være rådgiver ifm. eventuelle skalering av Sky-løsninger

 • Være rådgiver ifm. nettverksikkerhet/Sky-sikkerhet
Dine kvalifikasjoner:

 • Du har minimum 5 år praktisk erfaring fra konsulentbransjen eller erfaring fra skytjenester hos leverandør og/eller kunde
 • Du har erfaring med IT infrastruktur og spesielt innen skyplattformer (Azure, AWS, Google etc.)

 • Du har god kompetanse på Azure cloud services, DevOps, CI/CD (Powershell, Terraform)

 • Du har en genuin interesse for og kunnskap om skybaserte løsninger

 • Du ønsker å bistå kunder med viktige teknologivalg, innføring og legge til rette for god forvaltning av de løsningene de velger

 • Du er sertifisert på Azure, AWS eller Google
 • Du har erfaring fra design, migrering og implementering av hybride og skybaserte løsninger.

 • Du har et sterkt engasjement og interesse for ny teknologi og drives av en indre motivasjon til å lære nye ting

 • Du trives i rollen som teknologirådgiver og med å implementere nye løsninger

Felles krav for stillingene / rollene innen virksomhet- og skyarkitektur:


 • Du har minst fem års relevant IT-utdanning fra universitet eller høyskole. Omfattende og relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har minimum 5 års relevant erfaring fra konsulentbransjen
 • Du har erfaring med å løse ulike problemstillinger knyttet til komplekst arkitektur 
 • Du er kreativ og liker å diskutere teknologi, arkitektur og problemstillinger rundt løsninger med kundene
 • Du er løsningsorientert med leveransefokus
 • Du kommuniserer godt på tvers, både skriftlig, muntlig og visuelt på norsk og engelsk
 • Du liker å jobbe både selvstendiig og i team
 • Du har evner til å etablere tillit
 • Du liker å etablere nye/ bygge-opp og vedlikeholde eksisterende kunderelasjoner
Du tilbys:


 • Et høyt faglig, inkluderende, kreativ, drivende og støttende miljø
 • Et oversiktlig og ikke byråkratisk selskap med vekst-ambisjoner (også internasjonalt)
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av selskapets tjenester og av tjenesteområdet Arkitektur
 • Konkurransedyktige betingelser (god fastlønn + provisjoner)
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av selskapets tjenester og av tjenesteområdet Arkitektur
 • Kunder stortsett i Oslo-området. Kunder fra noen av de internasjonale selskapene vil også kunne forekomme - på sikt -.
 • Arbeidssted: Selskapets kontor er i Oslo-sentrum. Arbeid vil foregå for det meste hos selskapets kunder. Mulighet for å kunne jobbe hjemmefra dersom kundene tillater detØnsker du å bli med dette selskapet og utvikle deg videre sammen med selskapet ?


Ta kontakt via Linkedin  Adelina Edland). Eller send email  (til adelina.edland@hrconsultancy.no) merket "Virksomhetsarkitektur" eller "Skyarkitektur" sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV. Du vi motta en tilbakemelding fra oss med mer informasjon om selskapet  sammen med et samtykke-skjema for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor dette spesifikke selskapet. (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side - GDPR) .