Om OssOm oss ( samarbeidspartnere )


HR Consultancy ble etablert i 2007 av Adelina Edland og har siden etableringen og helt frem til november 2022  jobbet aktivt med IT rekruttering i Norge på vegne av flere IT konsulentselskaper, samt med IT-individuell karriererådgivning.

HR Consultancy fokuserer nå (siden begynnelse av 2023) på bistand med utvelgelse samt karriererådgivning og coaching tilpasset IT bransjen/IT personell.


HR Consultancy er et lite HR-tjenester selskap som fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet. Det består i dag av:


 

- Adelina Edland, (daglig leder, i HR Consultancy)  IT rekrutteringsrådgiver, karriererådgiver/coach

linkedin: www.linkedin.com/in/adelinaedland


Adelina har en Master of Management grad med spesialisering i "Organisasjon og Ledelse" og en diplomøkonom grad, begge fra BI, Oslo.

Hun er DNVGL sertifisert rekrutterer og er AS3 JTM sertifisert rådgiver (karriererådgivning ifm. omstillinger/karriereendringer / karriere "refraiming").

I forbindelse med hennes mastergrad tok hun bl.a. programmene i "Strategisk Human Resource Management" (den høyeste HR utdannelsen i Norge da hun tok graden), "Kommunikasjon i organisasjoner" og "Endringsledelse" (se prosjektoppgave i endringsledelse)

Fra tidligere fullførte hun diplomøkonomstudiene ved BI, og hun har også gjennomført programmet i "Organisasjonsutvikling og Personalutvikling".Litt om historikk / bakgrunn:


Før Adelina startet i rekrutteringsbransjen hadde hun 24 års erfaring innen IT fra anerkjente IT konsulentselskaper og fra Bank (IT avdeling) innen flere områder, bl.a innen systemutvikling, prosjektledelse, kvalitetssikring av IT prosjekter og helt til IT toppledernivå.


Etter det (fra februar 2007 til November 2022) har Adelina vært i rekrutteringsbransjen som rekrutteringsrågiver og som "hodejeger".  Hun startet først som rekrutteringspartner hos et par større rekrutteringsselskaper ifm. rekruttering til IT-  og til finansbransjen. I  periode juli 2008 ¨november 2022 fokuserte hun for fullt mot IT rekruttering med spissing mot IT spesialister, IT konsulenter/ Rådgivere og IT ledere, Prosjektledere/Programlederere samt Karriererådgivning tilpasset IT bransjen, under sitt eget foretak (HR Consultancy), se referanser

Som IT rekrutterer / IT headhunter jobbet Adelina med kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser (jobbanalyse,spesifisering av stillingsprofiler og stillingskrav i forhold til  stillingen-/avdelingens-/organisasjonens mål),  "spisset søk", "oppsøkende/aktiv søk/headhunting" og utvelgelse. Hun har derfor opparbeidet mye erfaring fra kartlegging/identifisering av relevant kompetanse, evner, personlige egenskaper og potensialer hos kandidatene i forhold til stillingenes/rollenes krav og mål samt relevant erfaring innen individuell karriererådgivning og coaching tilpasset IT/IKT-bransjen / IT/IKT personell.


I November 2022 besluttet Adelina om å fokusere utelukkende på bistand med utvelgelse samt karriererådgivning tilpasset IT bransjen.


Adelina får ofte positive tilbakemeldinger fra kunder og kandidater på grunn av hennes grundighet, arbeidsmetodikk samt gode oppfølging, se Tilbakemeldingslogg. Hun er også flytende i norsk, engelsk og italiensk (skriftlig og muntlig) og har lett for å sette seg inn i folk fra ulike kulturer.Oyvind Olsen, advokat 


Øyvind er grunderen i Advokat24 og har bl.a. dyp kompetanse innen arbeidsrett, avtalerett, forretningsjuss, skatterett, styrearbeid og fra etablering og drift av små selskaper. Han er HR Consultancys forretnings- og juridisk samarbeidspartner/rådgiver. Han bistår Adelina med utforming, kvalitetssikring og oppfølging av våre avtaler med våre kunder og samarbeidspartnere. Han bistår også i forbindelse med  Bakgrunnsjekk spesielt knyttet til utvelgelse av ledere med økonomi og/ eller personalansvar. Øyvind gir også bistand til Adelinas karriererådgivnigskunder som ønsker praktisk informasjon og hjelp med etablering av eget foretak, inklusive drift av eget foretak hvis behov.


   


Bjørn Lehne, regnskapsfører ved Regnskap24 (tilknyttet Advokat24 AS) er HR Consultancys regnskapsfører.