Om OssOm oss 


HR Consultancy ble etablert i 2007 av Adelina Edland og har siden etableringen og helt frem til november 2022  jobbet aktivt med IT rekruttering i Norge på vegne av flere IT konsulentselskaper, samt med IT-individuell karriererådgivning. I begynnelse av 2023 besluttet Adelina å fokusere for fullt på karriererådgivning og coaching tilpasset IT bransjen/IT personell.


HR Consultancy består idag av:


 

- Adelina Edland, (daglig leder, i HR Consultancy)  IT karriererådgiver/coach (tidligere IT rekrutteringsrådgiver/IT hodejeger), linkedin: www.linkedin.com/in/adelinaedland


Adelina har en Master of Management grad med spesialisering i "Organisasjon og Ledelse" og en diplomøkonom grad, begge fra BI, Oslo.

Hun er DNVGL sertifisert rekrutterer og er AS3 JTM sertifisert rådgiver (karriererådgivning ifm. omstillinger/karriereendringer / karriere "refraiming").

I forbindelse med hennes mastergrad tok hun bl.a. programmene i "Strategisk Human Resource Management" (den høyeste HR utdannelsen i Norge da hun tok graden), "Kommunikasjon i organisasjoner" og "Endringsledelse" (se prosjektoppgave i endringsledelse)

Fra tidligere fullførte hun diplomøkonomstudiene ved BI, og hun har også gjennomført programmet i "Organisasjonsutvikling og Personalutvikling".Litt om historikk / bakgrunn:


Før Adelina startet i rekrutteringsbransjen hadde hun 24 års erfaring ifra flere stillinger og roller hos anerkjente IT konsulentselskaper og fra Bank og Helse (IT avdelinger) innen bl. annet programmering/systemutvikling, prosjektledelse, kvalitetssikring av IT prosjekter, IT rådgivning og helt til IT toppledernivå.


II perioden februar 2007 og helt frem til november 2022 har Adelina jobbet i rekrutteringsbransjen som rekrutteringsrågiver og som "hodejeger".  Hun startet først som rekrutteringspartner hos et par større rekrutteringsselskaper ifm. rekruttering til IT-  og til finansbransjen  (bank og forsikring). I  perioden juli 2008 - november 2022 fokuserte hun for fullt mot IT rekruttering med spissing mot IT spesialister, IT konsulenter/ Rådgivere og IT ledere, Prosjektledere/Programledere samt Karriererådgivning tilpasset IT bransjen via hennes eget foretak (HR Consultancy), se referanser


Som IT rekrutterer / IT headhunter jobbet Adelina med kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser, jobbanalyse, spesifisering av stillingsprofiler og stillingskrav i forhold til  stillingen-/avdelingens-/organisasjonens mål,  og mye med  "spisset søk"/"headhunting" og utvelgelse. Hun har derfor opparbeidet mye erfaring fra kartlegging/identifisering av relevant kompetanse, evner, personlige egenskaper og potensialer hos kandidatene i forhold til stillingenes/rollenes krav og mål samt relevant erfaring innen individuell karriererådgivning og coaching tilpasset IT/IKT-bransjen / IT/IKT personell.Adelina får ofte positive tilbakemeldinger på grunn av hennes grundighet, arbeidsmetodikk samt god oppfølging, se Tilbakemeldingslogg.

I tillegg til norsk er Adelina flytende i engelsk og italiensk (morsmål) og har lett for å sette seg inn i folk og kompetanser fra ulike kulturer.Oyvind Olsen, advokat 


Øyvind er grunderen i Advokat24 og har bl.a. dyp kompetanse innen arbeidsrett, avtalerett, forretningsjuss, skatterett, styrearbeid og fra etablering og drift av små selskaper. Han er HR Consultancys forretnings- og juridisk samarbeidspartner/rådgiver. Øyvind bistår ved behov Adelina med utforming, kvalitetssikring og oppfølging av våre avtaler med våre karriererådgivningskunder og spesielt i forbindelse med etablering av eget foretak, og drift av eget foretaket hvis ønskelig.


   


Bjørn Lehne, regnskapsfører ved Regnskap24 (tilknyttet Advokat24 AS) er HR Consultancys regnskapsfører.