Rådgivere_Prosjektledere


HR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 


Vår oppdragsgiver er et anerkjent konsulent-/rådgiverselskap med fokus på  samfunnskritiske virksomheter, digitalisering og omstilling.

Selskaper har pr.t. ca. 30 ansatte (meget erfarne og høyt kvalifiserte konsulenter/uavhengige rådgivere) og er tilknyttet flere samarbeidspartnere.


Selskapet har lang historikk, er solid og har et meget godt omdømme  bl. annet for å levere konsulent- og/rådgivertjenester av meget høy kvalitet.

Selskapet er lokalisert nær Oslo og betjener flere store og meget sentrale aktører fra det offentlige, bl. annet Forsvar, Justis, Samferdsel, Skattetaten m.fl. og fra privat (inklusive fra telecom bransjen). Selskapet jobber for å løse kundens oppgaver og foretar også kompetanseoverføring i samhandling med kundene.


Selskapet har et sterkt fagmiljø innenfor prosjektledelse, prosess- og endringsledelse, ledelse av tekniske team, arkitektur og informasjonssikkerhet og har flere langsiktige rammeavtaler med kunder fra det offentlige.


Selskapet er åpen for å komme i kontakt  (for fastansettelse) med erfarne og dyktige:


PROSJEKTLEDERE / RÅDGIVERE  (Offentlige kunder i Oslo-området)

(arbeidsområder: prosjektledelse, prosessledelse, ledelse av digitalisering- og omstillingsprosjekter)


Fordi flere av selskapets offentlige kunder har virksomhet-og samfunnskritiske oppgaver stilles det høye kvalitetskrav til selskapets rådgivere innenfor prosjektledelse. Det er også en fordel hvis du allerede er sikkerhetsklarert, eller hvis du kan sikkerhetsklareres etter at du blir ansatt.

Du vil hele tiden ha høyt kvalifiserte kollegaer og selskapet i ryggen som sparringspartnere og for deling av kunnskap og erfaringer. 



Noen av dine hovedoppgaver vil være:


 • Jobbe som prosjektleder/ leder av tekniske team  ifm. komplekse og utfordrende prosjekter for det offentlige, det være seg på vegne av kunde (i en premissegiver rolle) og også i andres interessante prosjekter fra selskapets samarbeidspartnere.
 • Jobbe som rådgiver innenfor dine domener (prosjektledelse og/ eller prosessledelse og/ eller endringsledelse/omstilling, digitalisering) fm. selskapets kundeprosjekter eller ifm. tredjeparts prosjekter.
 • På vegne av kunder vurderer ulike leverandører og løsninger samt styre prosjekter og prosesser
 • Delta i tredjeparts sine prosjekter i rollene som rådgiver/prosjektleder, prosjektleder digitalisering, delprosjektleder/leder av tekniske team

 

Du har:


 • Erfaring fra konsulent/rådgiverselskap ifm. kunder fra offentlig sektor i minimum de siste 4-5 år
 • En mastergrad (gjerne en IT/Teknologi rettet mastergrad, eller en mastergrad innen IT, eller Økonomi/Ledelse)
 • Norsk statsborgerskap (på grunn av behandling av sensitive data hos flere av selskapets kunder og som vil kreve sikkerhetsklarering på forskjellige
 •                   

          nivåer).

 • Forretningsforståelse og erfaring fra kravspesifisering
 • Gjerne startet karriere med utviklingsprosjekter eller infrastrukturprosjekter
 • Gjerne erfaring fra ledelse av IT-utviklingsteam
 • Gjerne erfaring fra involvering av brukere / interessenter
 • Gjerne erfaring fra systemutviklingsprosjekter og/ eller systemintegrasjonsprosjekter og/eller moderniseringsprosjekter og/ eller effektiviseringsprosjekter og/ eller digitaliseringsprosjekter
 • Gjerne erfaring fra kvalitetssikring og/eller fra endringshåndtering
 • Gjerne erfaring fra "Lean/Agile" prosjekter og metodikk
 • Gjerne erfaring fra forhandlinger (med offentlige kunder, leverandører / underleverandører)
 • Gjerne erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser (besvare anbud, følge Statens Standard Avtaler og standarder (SSA)
 • Gjerne erfaring fra prosessledelse og/eller fra endringsledelse
 • Gjerne erfaring fra leverandørvurdering
 • Gjerne erfaring fra gevinstrealisering
 • Gjerne prosjektledelses sertifisering (f.eks. Prince2, PMI, o.l.)
 • Gjerne erfaring fra informasjonsikkerhet, men ikke et krav


Dine egenskaper:


 • Du har meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner på tvers, og meget gode fremstillingsevner (på norsk)
 • Har vilje til å dele kunnskap og erfaringer
 • Du har lederegenskaper:  flink til å lede/motivere andre mot et felles mål
 • Er resultatorientert og liker å skape resultater sammen med andre
 • Er opptatt av din  egen og dine kollegers faglige utviklingen
 • Du liker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet
 • Du har "Konsulent/rådgiver-egenskaper og gode "sosiale antenner"


Du tilbys:


 • Et fagligmiljø på høytnivå og med fokus på personlig og faglig utvikling ( inkl. mulighet for oppdatering av kunnskap, sertifiseringer).
 • Et oversiktlig og ikke byråkratisk flat organisasjonstruktur  med kort vei til beslutninger og store påvirkningsmuligheter.
 • Utviklende roller i meget spennende kundeprosjekter
 • Gode betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et godt sosialt miliø (aktivt bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter og bidrag til egen trening)
 • Et selskap som har blitt rangert av sine egne ansatte som  blandt de beste ( "A best place to work" )  innenfor samme kategori/størrelse  flere år på rad
 • Bedriftshytte, mm
 • Arbeidssted: Oslo-området. Sentralt ift. offentlig og privat transport og med gode parkeringsmuligheter. NB: Samtlige av selskapets kunder befinner seg i Oslo-området og selv om det vil være noen muligheter for hjemmekontor i disse tider forutettes det at kandidatene bor i Oslo-området eller har kort pendleravstand fra Oslo.




Vil du være en del av dette selskap med høyt faglig miljø, meget interessante prosjekter og store muligheter for videreutvikling?


Send oss en meget kortfattet email  sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV til  adelina.edland@hrconsultancy.no   

Du vil motta en tilbakemelding fra oss, og hvis aktuelt et samtykke-skjema (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side) for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor denne spesifikke oppdragsgiveren.

 

Ønsker du en CV-mal for å søke akkurat denne stillingen? Be oss om å få tilsendt CV-malen til din epostadresse. 


 


HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo.

Mobil: +47 47 900 162, Skypeid: adelina.edland, Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED