Rådgivere_Prosjektledere


HR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 


Vår oppdragsgiver er et lite og anerkjent konsulent-/rådgiverselskap med pr.t. ca. 30 entusiastiske, erfarne og høyt kvalifiserte konsulenter/uavhengige rådgivere. Og de skal bli flere! Selskapet har lang historikk og meget god omdømme,  bl. annet for å levere konsulent- og/rådgivertjenester av høy kvalitet.

Selskapet er lokalisert i Oslo-området og betjener flere store og meget sentrale aktører fra det offentlige, bl. annet Forsvar, Justis, Samferdsel, Skattetaten m.fl. og fra privat (inklusive fra telecom bransjen). Selskapet jobber for å løse kundens oppgaver og foretar også kompetanseoverføring i samhandling med kundene. Selskapet har et sterkt fagmiljø innenfor prosjektledelse og prosess /endringsledelse, ledelse av tekniske team, arkitektur og informasjonssikkerhet.


Selskapet skal styrke ytterligere sine tjenester innenfor prosjektledelse til sine kunder (mestparten fra det offentlige). Prosjektlederne skal kunne fungere som rådgivere og premissegivere (representere kundene) innenfor områdene prosjektledelse / prosessledelse / endringsledelse samt ha erfaring fra store samarbeidsprosjekter. Selskapet har vunnet flere langsiktige rammeavtaler med kunder fra det offentlig og ser derfor etter flere dyktige og erfarne:
SENIOR PROSJEKTLEDERE MED ERFARING FRA PROSJEKTER FOR OFFENTLIGE KUNDERFordi selskapets kunder fra offentlig sektor har ansvar for virksomhetskritiske oppgaver stilles det høye kvalitetskrav til seskapets prosjektledere/rådgivere. Du er helst en erfaren prosjektleder med flere års erfaring fra konsulentbransjen og fra det å lede prosjekter i forbindelse med offentlige kunder. Du bør selv ha bakgrunn fra systemutvikling eller fra infrastruktur og du liker å kommunisere med teknisk personell og med kunder  Fordi selskapets prosjekter innebærer også en rådgiverdimensjon har du også erfaring fra endringsledelse og/eller anskaffelse og elle prosessforbedringer/prosessledelse er det også en fordel. Du vil hele tiden ha høyt kvalifiserte kollegaer og selskapet i ryggen som sparringspartnere.
Noen av dine hovedoppgaver vil være:


 • Jobbe som prosjektleder/ leder av tekniske team  ifm. komplekse og utfordrende prosjekter for det offentlige, det være seg på vegne av kunde (i en premissegiver rolle) eller i andres prosjekter (fra selskapets samarbeidspartnere).
 • Jobbe som rådgiver innenfor dine domener (prosjektledelse og/ eller prosessledelse og/ eller endringsledelse) ifm. selskapets kundeprosjekter eller ifm. tredjeparts prosjekter.
 • På vegne av kunder vurderer ulike leverandører og løsninger samt styre prosjekter og prosesser
 • Delta i tredjeparts sine prosjekter i rollene som rådgiver/prosjektleder, prosjektleder digitalisering, delprosjektleder/leder av tekniske team

 

Du har:


 • Erfaring fra konsulent/rådgiverselskap ifm. kunder fra offentlig sektor i minimum de siste 3-5 år
 • En IT/Teknologi rettet mastergrad eller minimum en bachelorgrad eller tilsvarende innen IT, eller Økonomi/Ledelse
 • Norsk statsborgerskap (på grunn av behandling av sensitive data hos flere av selskapets kunder og som vil kreve sikkerhetsklarering på forskjellige nivåer).
 • Forretningsforståelse og erfaring fra kravspesifisering
 • Gjerne startet karriere med utviklingsprosjekter eller infrastrukturprosjekter
 • Gjerne erfaring fra ledelse av IT-utviklingsteam
 • Gjerne erfaring fra involvering av brukere / interessenter
 • Gjerne erfaring fra systemutviklingsprosjekter og/ eller systemintegrasjonsprosjekter og/eller moderniseringsprosjekter og/ eller effektiviseringsprosjekter og/ eller digitaliseringsprosjekter
 • Gjerne erfaring fra kvalitetssikring og/eller fra endringshåndtering
 • Gjerne erfaring fra "Lean/Agile" prosjekter og metodikk
 • Gjerne erfaring fra forhandlinger (med offentlige kunder, leverandører / underleverandører)
 • Gjerne erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser (besvare anbud, følge Statens Standard Avtaler og standarder (SSA)
 • Gjerne erfaring fra prosessledelse og/eller fra endringsledelse
 • Gjerne erfaring fra leverandørvurdering
 • Gjerne erfaring fra gevinstrealisering
 • Gjerne prosjektledelses sertifisering (f.eks. Prince2, PMI, o.l.)
 • Gjerne erfaring fra informasjonsikkerhet, men ikke et krav


Dine egenskaper:


 • Du har meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner på tvers, og meget gode fremstillingsevner (på norsk)
 • Har vilje til å dele kunnskap og erfaringer
 • Du har lederegenskaper:  flink til å lede/motivere andre mot et felles mål
 • Er resultatorientert og liker å skape resultater sammen med andre
 • Er opptatt av din  egen og dine kollegers faglige utviklingen
 • Du liker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet
 • Du har "Konsulent/rådgiver-egenskaper og gode "sosiale antenner"


Du tilbys:


 • Et fagligmiljø på høytnivå og med fokus på personlig og faglig utvikling.
 • Et oversiktlig og ikke byråkratisk liten organisasjon  med kort vei til beslutninger og store påvirkningsmuligheter.
 • Utviklende roller i meget spennende kundeprosjekter
 • Gode betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et godt sosialt miliø (aktivt bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter og bidrag til egen trening)
 • Et selskap som har blitt rangert av sine egne ansatte som  blandt de beste ( "A best place to work" )  innenfor samme kategori/størrelse  flere år på rad
 • Bedriftshytte, mm
 • Arbeidssted: Oslo-området. Sentralt ift. offentlig og privat transport og med gode parkeringsmuligheter. (Samtlige av selskapets kunder befinner seg i Oslo-området)
Vil du være en del av et selskap med høyt faglig miljø, meget interessante prosjekter og store muligheter for videreutvikling?


Send oss en meget kortfattet email  sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV til  adelina.edland@hrconsultancy.no   

Du vil motta en tilbakemelding fra oss, og hvis aktuelt et samtykke-skjema (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side) for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor denne spesifikke oppdragsgiveren.

 

Ønsker du en CV-mal for å søke akkurat denne stillingen? Be oss om å få tilsendt CV-malen til din epostadresse. 


 


HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo.

Mobil: +47 47 900 162, Skypeid: adelina.edland, Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED