Rådgivere_Prosjektledere


HR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 

Vår oppdragsgiver er et anerkjent konsulent-/rådgiverselskap med fokus på  samfunnskritiske virksomheter, digitalisering og omstilling. Selskaper har pr.t. ca. 30 meget erfarne og høyt kvalifiserte konsulenter/uavhengige rådgivere (har fjernet "ansatte", er det greit?) og er tilknyttet flere samarbeidspartnere.

Selskapet har lang historikk, er solid og har et meget godt omdømme  bl. annet for å levere konsulent- og/rådgivertjenester av meget høy kvalitet.

Selskapet er lokalisert nær Oslo og betjener flere store og meget sentrale kunder fra det offentlige, bl. annet Forsvaret, kunder innenfor Helse, Justis, Samferdsel, Skattetaten m.fl. og fra privat (inklusive fra telecom bransjen). Selskapet jobber for å løse kundens oppgaver og foretar også kompetanseoverføring i samhandling med kundene.

Selskapet har et sterkt fagmiljø innenfor prosjektledelse, prosess- og endringsledelse, ledelse av tekniske team, arkitektur og informasjonssikkerhet og har flere langsiktige rammeavtaler med kunder fra det offentlige (og spesielt kunder fra Forsvaret og fra Helsesektor). Selskapet er åpen for å komme i kontakt (for fastansettelse) med erfarne og dyktige:SENIOR PROSJEKTLEDERE / TEKNISKE PROSJEKTLEDERE


Til å lede prosjekter for store offentlige kunder i Oslo-området samt være rådgivere innenfor områdene prosjektledelse / prosessledelse, digitalisering, endringsledelse / omstilling.

Fordi flere av selskapets offentlige kunder har virksomhet-og samfunnskritiske oppgaver stilles det høye kvalitetskrav til selskapets rådgivere. Det er også en fordel hvis du allerede er sikkerhetsklarert, eller hvis du kan sikkerhetsklareres etter at du blir ansatt.

Du vil hele tiden ha høyt kvalifiserte kolleger og selskapet i ryggen som sparringspartnere og for deling av kunnskap og erfaringer.Noen av dine hovedoppgaver vil være:

 • Jobbe som prosjektleder eller leder av tekniske team ifm. komplekse og utfordrende prosjekter for det offentlige, det være seg på vegne av kunde (i en premisse-giver rolle) og også i andres interessante prosjekter fra selskapets samarbeidspartnere.

 • Jobbe som rådgiver innenfor dine domener: prosjektledelse og/ eller prosessledelse og/ eller endringsledelse/omstilling, og / eller digitalisering i forbindelse med selskapets kundeprosjekter

 • På vegne av kunder vurderer ulike leverandører og løsninger samt styre prosjekter og prosesser

 • Delta i tredjeparts sine prosjekter i rollene som rådgiver/prosjektleder, prosjektleder digitalisering, delprosjektleder/leder av tekniske team

 

Du har:

 • Erfaring fra konsulent/rådgiverselskap ifm. kunder fra offentlig sektor i minimum de siste 4-5 år

 • En mastergrad (gjerne en IT/Teknologi rettet mastergrad, eller en mastergrad innenfor Økonomi/Ledelse,eller innen Samfunnsvitenskap kombinert med lang IT-erfaring eller IT rettet utdannelse)

 • Erfaring fra flere av disse områder: prosessledelse, ledelse av systemutviklingsprosjekter og/ eller systemintegrasjonsprosjekter og/eller moderniseringsprosjekter og/ eller effektiviseringsprosjekter og/ eller digitaliseringsprosjekter og/eller fra endringsledelse.

 • Erfaring fra "Lean/Agile/Smidige" prosjekter og metodikk.

 • Relevante sertifiseringer i prosjektledelse (f.eks. Prince2, PMI, o.l.).

 • Norsk statsborgerskap (på grunn av behandling av sensitive data hos flere av selskapets kunder.

 • Forretningsforståelse og erfaring fra behovsanalyse og kravspesifisering.Positivt hvis du også har:

 • Erfaring fra ledelse av IT-utviklingsteam / teknisk prosjektledelse

 • Erfaring fra involvering av brukere / og ulike aktører, av å jobbe med ulike interessenter, brukergrupper, ledere, arkitekter, utviklere og leverandører

 • Erfaring fra "Lean/Agile/Smidige" prosjekter og metodikk.

 • Erfaring fra forhandlinger med offentlige kunder, leverandører og underleverandører

 • Erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser ifm.anbudsbesvarelse og oppfølging av Statens Standard Avtaler (SSA)

 • Erfaring fra leverandørvurdering

 • Erfaring fra gevinstrealisering

 • Erfaring fra informasjonsikkerhet,Dine egenskaper:

 • Du har meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner på tvers, og meget gode fremstillingsevner (på norsk)

 • Du har vilje til å dele kunnskap og erfaringer

 • Du har lederegenskaper: flink til å lede og motivere andre mot et felles mål

 • Du er resultatorientert og liker å skape resultater sammen med andre

 • Du er opptatt av din egen og dine kollegers faglige og personlige utviklingen

 • Du liker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet

 • Du har "konsulent/rådgiver-egenskaper og har gode "sosiale antenner"Du tilbys:

 • Et oversiktlig, ikke byråkratisk og flat organisasjonsstruktur med kort vei til

 • Et fagligmiljø på meget høyt nivå og med fokus på personlig og faglig utvikling (inkl. mulighet for oppdatering av kunnskap, sertifiseringer). beslutninger og store påvirkningsmuligheter.

 • Utviklende roller i meget spennende kundeprosjekter

 • Gode betingelser inkludert gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 • Et spesielt godt sosialt og faglig miliø bestående av kollegaer som deler mange felles interesser og verdier. Turer, fagsamlinger, bedriftshytte, bedriftsidrettslag, felles arenaer for erfaringsutveksling og deling mm.

 • Et selskap som har blitt rangert av sine egne ansatte som blandt de beste ( "A best place to work" ) innenfor samme kategori/størrelse flere år på rad

 • Arbeidssted: Oslo-området. Sentralt i forhold til offentlig og privat transport og med gode parkeringsmuligheter. NB: Samtlige av Selskapets kunder befinner seg i Oslo-området, og avhengig av kundenes ønsker vil det være muligheter for hjemmekontor. Allikevel er det ønskelig at du bor i Oslo-området eller har kort pendleravstand fra Oslo.

Vil du være en del av dette selskap med høyt faglig miljø, meget interessante prosjekter og store muligheter for videreutvikling?


Send oss en meget kortfattet email  sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV til  adelina.edland@hrconsultancy.no   

Du vil motta en tilbakemelding fra oss, og hvis aktuelt et samtykke-skjema (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side) for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor denne spesifikke oppdragsgiveren.