TilbaketrekkingWithdrawal

Tilbaketrekning av samtykker / Withdrawal of consents

Samtykke 1 (generell samtykke til HR Consultancy) / Consent 1 (general consent to HR Consultancy)
Samtykke 2 (spesifikk samtykke til HR Consultancy for et spesifisert selskap / Consent 2 (specified consent to HR Consultancy for a specific company)
Begge samtykker (Samtykke 1 og Samtykke 2) / Both consents (Consent 1 and Consent 2)
 
 
 
 
 

 


HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo.

Mobil: +47 47 900 162, Skypeid: adelina.edland, Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED