IT-arkitekterHR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 


Vår oppdragsgiver er et rådgiverselskap med vekst ambisjoner i Norge og Norden og med beliggenhet i Oslo sentrum. Selskapets erfarne rådgivere (pr. t. ca 50) tilbyr rådgivningstjenester innenfor IT arkitektur, prosjektledelse, strategi og sourcing og bidrar hos kundene (både i privat og offentlig sektor) med modernisering, digitalisering, endring og utvikling i grensesnittet forretning, teknologi og organisasjon.


Selskapet skal styrke sine tjenester innenfor arkitektur rådgivning (det være seg overordnet arkitektur rundt forretningsarkitektur, informasjonsarkitektur, sikkerhetsarkitektur infrastrukurarkitektur / skyarkitektur og skytjenester), og søker derfor etter flere dyktige:IT ARKITEKTUR RÅDGIVERE (for kunder innenfor det Offentlige og Privat)  


Har du for eksempel relevant erfaring innenfor IT arkitektur innenfor ett eller flere av de ovennevnte arkitekturområder,  er du kreativ og har du minimum en teknisk bachelorgrad, liker å diskutere teknologi, arkitektur og problemstillinger rundt løsninger med kundene, kommuniserer og samarbeider godt på tvers, samtidig som du liker å jobbe også selvstendig samt liker å etablere nye /  bygge opp eksisterende relasjoner med kunder kan dette være noe for deg.Dine hovedoppgaver vil være:


 • Jobbe som arkitektur rådgiver innenfor dine spesialist-områdene hos selskapets eksisterende kunder, det være seg i prosjektform eller som innleid rådgiver / konsulent 
 • Etablere nye / bygge opp eksisterende kunderelasjoner (gjerne i samarbeid med dine kolleger)
 • Delta i selskapets sine kundeprosjekter i rollen som arkitektur rådgiver (Skyarkitekter vil også kunne være operasjonelle)


Du har:


 • Minimum en IT/Teknologi rettet bachelorgrad (gjerne en mastergrad)
 • Gjerne erfaring fra konsulentselskap / programvareselskap / IT-leverandør / rådgiverselskap.
 • Erfaring fra IT-arkitektur, gjerne fra komplekse prosjekter og med kompleks arkitektur i de siste 3-5 år
 • Erfaring fra modernisering/digitalisering prosjekter
 • Meget god forretnings- samt arkitektur forståelse
 • Erfaring med kvalitetssikring av endringer som påvirker arkitekturen
 • Gjerne relevante sertifiseringer (f.eks. Togaf/Archimate eller lignende). Relevante sertifisering vil kunne taes etter at man blir ansatt.
 • Du har meget gode kommunikasjon- og samarbeidsevner på tvers, meget gode fremstillingsevner (norsk flytende både skriftlig og muntlig)
 • Du har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Du er løsningsorientert
 • Du er opptatt av din egen, dine kollegers samt selskapets uviklingen
 • Du liker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet
 • Du har "Konsulent/rådgiver-egenskaper og gode "sosiale antenner"
 • Du liker å innlede relasjoner med nye kunder samt bygge opp / holde ved like eksisterende relasjonerDu tilbys:


 • Et høyt faglig, inkluderende, kreativ og støttende miljø
 • Et  oversiktlig og ikke byråkratisk selskap med vekst-ambisjoner (også internasjonalt)
 • Konkurransedyktige betingelser (fastlønn + provisjoner)
 • Kunder stortsett i Oslo-området. Kunder fra Danmark og Sverige vil også forekomme på sikt.
 • Arbeidssted: Selskapets kontor er i Oslo-sentrum. Arbeid vil foregå for det meste hos selskapets kunder.
Ønsker du å bli med dette selskapet i vekst og utvikle deg videre sammen med selskapet innenfor IT arkitektur?Send oss en meget kortfattet email  sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV til  adelina.edland@hrconsultancy.no   

Du vil motta en tilbakemelding fra oss, og hvis aktuelt et samtykke-skjema (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side) for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor denne spesifikke oppdragsgiveren.