IT-arkitekterHR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 


Vår oppdragsgiver er et lite rådgiverselskap i vekst med beliggenhet i Oslo sentrum. Selskapets erfarne rådgivere (pr. t. ca 43) tilbyr rådgivningstjenester innenfor IT arkitektur, prosjektledelse, strategi og sourcing og bidrar hos kundene (både i privat og offentlig sektor) med modernisering, digitalisering, endring og utvikling i grensesnittet forretning, teknologi og organisasjon.


Selskapet skal styrke sine tjenester innenfor arkitektur rådgivning (det være seg forretning-, referanse-, informasjon-, applikasjon-, infrastuktur-, sikkerhet-, virksomhetsarkitektur rådgivning ovenfor eksisterende og nye kunder fra det offentlige og privat, og søker derfor etter flere dyktige:IT ARKITEKTUR RÅDGIVERE 


Har du for eksempel relevant erfaring innenfor IT arkitektur innenfor ett eller flere av de ovennevnte arkitekturområder,  er du kreativ og har du minimum en teknisk bachelorgrad, liker å diskutere teknologi, arkitektur og problemstillinger rundt løsninger med kundene, kommuniserer og samarbeider godt på tvers, samtidig som du liker å jobbe også selvstendig samt liker å etablere nye /  bygge opp eksisterende relasjoner med kunder kan dette være noe for deg.Dine hovedoppgaver vil være:


 • Jobbe som arkitektur rådgiver innenfor dine spesialist-områdene hos selskapets eksisterende kunder, det være seg i prosjektform eller som innleid rådgiver / konsulent 
 • Etablere nye / bygge opp eksisterende kunderelasjoner (gjerne i samarbeid med dine kolleger)
 • Delta i selskapets sine kundeprosjekter i rollen som arkitektur rådgiver

 

Du har:


 • Minimum en IT/Teknologi rettet bachelorgrad (gjerne en mastergrad)
 • Gjerne erfaring fra konsulentselskap / programvareselskap / IT-leverandør / rådgiverselskap.
 • Erfaring fra IT-arkitektur, gjerne fra komplekse prosjekter og med kompleks arkitektur i de siste 3-5 år
 • Erfaring fra modernisering/digitalisering prosjekter
 • Meget god forretnings- samt arkitektur forståelse
 • Erfaring med kvalitetssikring av endringer som påvirker arkitekturen
 • Gjerne relevante sertifiseringer (f.eks. Togaf/Archimate eller lignende). Relevante sertifisering vil kunne taes etter at man blir ansatt.genskaper:


 • Du har meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner på tvers, og meget gode fremstillingsevner (norsk flytende både skriftlig og muntlig)
 • Du har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Du er løsningsorientert
 • Du er opptatt av din egen, dine kollegers samt selskapets uviklingen
 • Du liker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet
 • Du har "Konsulent/rådgiver-egenskaper og gode "sosiale antenner"
 • Du liker å innlede relasjoner med nye kunder samt bygge opp / holde ved like eksisterende relasjonerDu tilbys:


 • Et høyt faglig,  inkluderende, kreativ og støttende miljø
 • Et  oversiktlig og ikke byråkratisk selskap med vekst-ambisjoner (også internasjonalt)
 • Konkurransedyktige betingelser (fastlønn + provisjoner)
 • Kunder stortsett i Oslo-området. Kunder fra Danmark og Sverige vil også forekomme på sikt.
 • Arbeidssted: Selskapets kontor er i Oslo-sentrum. Arbeid vil foregå for det meste hos selskapets kunder.
Ønsker du å bli med dette selskapet i vekst og utvikle deg videre sammen med selskapet innenfor IT arkitektur?Send oss en meget kortfattet email  sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV til  adelina.edland@hrconsultancy.no   

Du vil motta en tilbakemelding fra oss, og hvis aktuelt et samtykke-skjema (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side) for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor denne spesifikke oppdragsgiveren.


Ønsker du en CV-mal for å søke akkurat denne stillingen? Be oss om å få tilsendt CV-malen til din epostadresse.


 

HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo. Mobil: +47 47 900 162

Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED