IT-prosjektledere-programledereHR Consultancy er et rekrutteringsselskap som er spesialisert i søk og rekruttering av IT spesialister, rådgivere og ledere

 


Vår oppdragsgiver er et rådgiverselskap med vekst ambisjoner og med beliggenhet i Oslo sentrum. Selskapets erfarne rådgivere (pr. t. ca 50) tilbyr rådgivningstjenester innenfor IT  prosjektledelse/programledelse, IT arkitektur, strategi og sourcing og bidrar hos kundene (både i privat og offentlig sektor) med modernisering, digitalisering, endring og utvikling i grensesnittet forretning, teknologi og organisasjon.


Selskapets rådgivere innen prosjektledelse / programledelse har tung erfaring innen ledelse av store programmer og prosjekter fra både privat og offentlig sektor og de bistår virksomheter med alle delene av et endringsprosjekt – fra kartleggings- og idéfasen til prosjektgjennomføring og overlevering til linje. De har bred kunnskap om grunnleggende prosjektplanlegging av ulike prosjekttyper og kan tilby i tillegg viktig fagkunnskap om prosjekttilpassing og gjennomføring innenfor ulike sektorer og fagområder. Alt dette gir kundene trygghet på at viktige prosjekter blir gjennomført til rett tid og til avtalt budsjett.

Selskapet satser på vekst både i Norge og i Norden og er åpen for å ta imot flere dyktige: 
IT PROSJEKTLEDERE / PROGRAMLEDERE (Rådgivere)


Har du for eksempel relevant erfaring innenfor IT prosjektledelse / programledelse og gjerne i tillegg erfaring fra endringsledelse og kvalitetssikring av prosjekter? Er du kreativ, liker å diskutere planer/budsjetter, fremdrift (inklusiv entuelle problemstillinger og løsninger) med kundene, samarbeidspartnere og ditt eget team? Er du flink til å  motivere mot et felles mål, løse opp eventuelle konflikter underveis og samtidig jobbe målrettet? Liker du å bygge nye og holde ved like eksisterende relasjoner? Har du lett for å oppnå tillit?  Les gjerne videre!


Dine hovedoppgaver vil være:


 • Jobbe som prosjektleder / programleder og rådgiver i kundeprosjekter av ulikt kompleksitet
 • Være rådgiver for selskapets kunder innen dine domener (prosjektledelse / prosessledelse / endringsledelse / kvalitetssikring av prosjekter)
 • Etablere nye / bygge opp eksisterende kunderelasjoner (gjerne i samarbeid med dine kolleger)
 • Dele din fagkompetanse og kunnskap med kunder og dine medkolleger 


Du har:


 • Minimum en relevant bachelorgrad (gjerne en mastergrad)
 • Relevant erfaring (min. de siste 5 årene) fra ledelse av prosjekter og kunder fra det offentlige og/ eller privat 
 • Erfaring fra konsulentselskap / programvareselskap / IT-leverandør / rådgiverselskap.
 • Erfaring fra ledelse av komplekse prosjekter
 • Erfaring fra integrasjon/modernisering/digitalisering prosjekter
 • Forretningsforståelse, forståelse for kundens behov
 • Erfaring med planlegging, kvalitetssikring av prosjekter, endring-, og risikohåndtering
 • Gjerne relevante sertifiseringer (f.eks. Prince2 og lignende). Relevante sertifiseringer vil kunne taes etter at man blir ansatt.
 • Du har meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner på tvers, og har meget gode fremstillingsevner (norsk flytende både skriftlig og muntlig)
 • Du har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kunder og kolleger
 • Du er løsningsorientert, har "konsulent/rådgiver-egenskaper og har gode "sosiale antenner"
 • Du er opptatt av din egen, dine kollegers samt selskapets uviklingen
 • Du liker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet og er inkluderende
 • Du liker å innlede relasjoner med nye kunder samt bygge opp / holde ved like eksisterende relasjonerDu tilbys:


 • Et høyt faglig,  inkluderende, kreativ og støttende miljø
 • Et  oversiktlig og ikke byråkratisk selskap med vekst-ambisjoner (også internasjonalt)
 • Konkurransedyktige betingelser (fastlønn + provisjoner)
 • Kunder stortsett i Oslo-området. Kunder fra Danmark og Sverige vil også forekomme på sikt.
 • Arbeidssted: Selskapets kontor er i Oslo-sentrum. Arbeid vil foregå for det meste hos selskapets kunder.
Ønsker du å bli med dette selskapet i vekst og utvikle deg videre sammen med selskapet innenfor IT prosjektedelse/programledelse?Send oss en meget kortfattet email  sammen med en mest mulig oppdatert og detaljert CV til  adelina.edland@hrconsultancy.no   

Du vil motta en tilbakemelding fra oss, og hvis aktuelt et samtykke-skjema (ref. "Samtykke_2" på vår Personvern side) for at du skal kunne godkjenne den viderebehandlingen av dine data via oss ovenfor denne spesifikke oppdragsgiveren.