Karriererådgivning/Coaching


Karriererådgivning/Coaching  


Individuell karriererådgivning / veiledning og coaching tilpasset  IT bransjen / IT personell"En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. Et karriereskifte kan skje fordi du selv ønsker det, eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs. Da kan det være avgjørende å vite hvem du er både som person og faglig, hvor du står, og hvor du ønsker å være for deretter å kunne velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene"


"Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer, mindre forutsigbarhet samt behov for å tilpasse seg nye situasjoner og markeder.

Oppdatert og tidsaktuell kompetanse, fleksibilitet og tilpasningsevner vil derfor bli mer og mer etterspurt." • Står du nå i et veiskille og lurer på hvilken vei du skal gå?

 • Ønsker du nye utfordringer, gå videre med din karriere, få mulighet til å jobbe med det du ønsker men trenger hjelp med å gå i riktig retning og komme helt frem til mål? Eller trenger du bare litt "drahjelp" slik at du klarer resten selv?

 • Har du mye erfaring fra før og trenger litt oppgradering og/eller noe mer formell tilleggskompetanse? Eller trenger du hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring?
 • Trenger du bistand i forbindelse med ditt jobbsøk /ditt søk etter nye utfordringer?
 • Har du sendt ut flere søknader eller tatt kontakt med flere selskaper men føler at du ikke kommer videre?

 • Går du med tanker om å starte eget foretak? 
  Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men få som har lang erfaring innen IT  og fra IT-bransjen og som er spesialisert på karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / rettet mot IT/IKT personell.  Adelina, se også  Om oss, jobbet i ca. 24 års i IT bransjen hos flere anerkjente selskaper før hun startet HR Consultancy i  2007. Siden 2007 har hun jobbet med  fokus på rekruttering/headhunting av IT spesialister og IT ledere samt Karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen. Siden november 2022 er hennes fokus utelukkende på "Bistand med utvelgelse" samt "Karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen".


  Adelina tok DNVGL rekrutteringssertifikat i 2012 og fornyet sertifikatet flere ganger og helt frem til 2021.  Adelina er også sertifisert fra AS3 i  Job Transition Management   dvs. rådgiver i forbindelse med karriereendringer og omstillinger /"Refraiming").  Denne sertifisering har ingen utløpsdato.


  Adelina tilbyr individuell karriererådgivning (veiledning og coaching) og vil gjerne bistå deg med dine karrierevalg.  Hun vil kunne hjelpe deg for eksempel med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet og eventuelle alternative karriereveier, og sammen med deg sette opp mål og delmål, utarbeide strategier for å nå målene, med konkrete aktiviteter, og sette opp en individuell veilednings -og oppfølgingsplan.  Hun vil også kunne gi deg råd om hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg den nødvendige tilleggskompetansen som kan hjelpe det i riktig retning. Hvis du går med tanker om å starte for deg selv kan Adelina, med bistand fra hennes juridiske samarbeidspartneren Øyvind Olsen (se  Om oss), gi deg noen gode tips og råd samt praktisk støtte.


  Adelina kan tilby deg rådgivning/veiledning også med ditt jobbsøk og vil kunne gi deg praktisk hjelp med å utforme en målrettet CV og / eller søknad i forhold til de stillingene/rollene og selskaper som du ønsker å søke på, samt gi deg råd og tips om hvilke selskap og stillinger som leter etter din kompetanse / kan være aktuelle for deg å søke, samt gi deg tips og råd i forbindelse med intervjuene, lønnsforhandlingene, osv.


  Enten du er en junior, en senior (IT spesialist) eller en IT leder / IT toppleder så er du velkommen til å ta kontakt. All kommunikasjon samt informasjon som vi får fra deg vil behandles strengt konfidensielt, se Personvern.


  Praktisk informasjon:

  Rådgivertjenestene vil kunne tilpasses dine behov og tidshorisonter. Vi starter vanligvis med at du  sender oss den siste/nyeste versjonen av CV 'en din (gjerne en detaljert versjon, hvis du har) med en kort beskrivelse av situasjonen din og hva slags bistand du ønsker. NB: Før du sender oss  CV'en din må du gi oss din samtykke. Denne gir du til oss online her.

  Du vil deretter  raskt bli kontaktet av Adelina for å avtale nærmere om bistandens innhold, priser og kommunikasjonsform, for eks. via personlige møter, videosamtaler, telefonsamtale, e-mail, osv. 


  Referanser:

  I vår Tilbakemeldingslogg vil du kunne lese tilbakemeldinger som vi har fått fra noen av våre tidligere oppdragsgivere, kandidater til våre tidligere rekrutteringsoppdrag og personer som har mottatt Karriereveiledning/Coaching eller bistand med jobbsøk fra oss. Tilbakemeldingene er frivillige og er fullt ut anonymisert av hensyn til konfidensialitet og personvern.


  Priser:

  Adelina sin veiledende timepris er NOK 1.000,- pluss MVA.

  Hvis ønskeling med bistand fra vår juridiske samarbeidspartneren, ved for eksempel behov med praktisk informasjon samt praktisk hjelp i forbindelse med etablering av eget foretak og/eller drift av eget foretak o.l., er hans veiledende timepris NOK 1.600,-  pluss MVA.