Karriererådgivning/CoachingKarriererådgivning/Coaching  


Individuell karriererådgivning / veiledning og coaching tilpasset IT/IKT personell  "En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. I forbindelse med et karriereskifte, det være seg fordi du selv ønsker det, eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs, kan det være avgjørende å vite hvem du er som person og faglig, hvor du står, og hvor du ønsker å være / komme til å være, for deretter velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene""Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer, mindre forutsigbarhet samt behov for å tilpasse seg nye situasjoner og markeder.

Oppdatert og tidsaktuell kompetanse, fleksibilitet og tilpasningsevner vil derfor bli mer og mer etterspurt. Du har kanskje masse erfaring fra før og trenger bare litt oppgradering / noe mer formell tilleggskompetanse, eller hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet / eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring".


Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men få som er spesialisert på karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / rettet mot IT/IKT personell.Adelina, se også Om oss/samarbeidspartnere,  hadde før hun startet HR Consultancy (i 2007) med fokus på IT rekruttering og Karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen selv ca. 24 års erfaring innen IT/fra IT bransje. I tillegg er Adelina sertifisert  "Job Transition Management rådgiver"  (rådgiver i forbindelse med karriere endringer og omstillinger /"Refraiming"). 


  • Står du nå i et veiskille og lurer på hvilken vei du skal gå?

  • Ønsker du nye utfordringer, gå videre med din karriere, få mulighet til å jobbe med det du ønsker men trenger hjelp med å gå i riktig retning / komme helt frem til mål? Eller trenger du bare litt "drahjelp" slik at du klarer resten selv? Adelina i HR Consultancy tilbyr individuell karriererådgivning (veiledning og coaching) og vil gjerne bistå deg med dine karrierevalg.  Hun vil kunne hjelpe deg for eksempel med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet og eventuelle alternative karriereveier, sammen med deg sette opp mål og delmål, utarbeide strategier for å nå målene, med konkrete aktiviteter, og sette opp en individuell oppfølgingsplan.  Hun vil også kunne gi deg råd om hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg den nødvendige tilleggskompetansen som kan hjelpe deg i riktig retning. Hvis du går med tanker på å starte for deg selv kan Adelina, med bistand fra sin samarbeidspartner (s Om oss/samarbeidspartnere), gi deg noen gode tips og råd.
  • Trenger du bistand i forbindelse med ditt jobbsøk? 

  • Sender du ut mange søknader men kommer sjeldent på intervju, eller går ikke videre etter det første intervjuet?


Adelina i HR Consultancy kan tilby deg rådgivning/veiledning med ditt jobbsøk og vil kunne gi deg praktisk hjelp med å utforme en målrettet CV og / eller søknad i forhold til de stillingene/rollene og selskaper som du søker / ønsker å søke samt gi deg tips og råd i forbindelse med intervjuene.Praktisk info og priser:

Rådgivertjenestene vil kunne tilpasses dine behov og tidshorisont. Vi starter vanligvis med at du sender oss din CV med en kort beskrivelse av din situasjon, hva du ønsker å oppnå / eller hvilke type stillinger du ønsker å søke og på hvilke områder du ønsker bistand. Du vil deretter  bli kontaktet av oss for å avtale nærmere bistandsinnhold, priser og kommunikasjonsform (for eks. personlige møter, videosamtaler, telefonsamtale, e-mail, osv). For alle tjenester utført av Adelina i forbindelse med individuell karriererådgivning og/eller veiledning og coaching tilbyr vi en fast timepris på NOK 1.000,- pluss. MVA for bistand i inntil 10 timer. Det vil være mulig å avtale en rabatt dersom du skulle ha behov for ytterligere timer. Du vil når du måtte ønske detfå tilsendt en detaljert timeliste fra oss.Referanser:

I vår Tilbakemeldingslogg vil du kunne lese noen tilbakemeldinger som vi har fått fra våre oppdragsgivere, kandidater til våre rekrutteringsoppdrag og personer som har hatt Karriereveiledning/Coaching eller hjelp med jobbsøk (CV, søknader og intervjuer). Tilbakemeldingene er frivillige og er fullt anonymisert av hensyn til konfidensialitet.