Karriererådgivning


English version here

Karriererådgivning (inklusivt individuell rådgivning ifm. omstillinger):Individuell karriererådgivning tilpasset IT/IKT  bransjer, eller  personer som ønsker en mer IT/IKT  rettet karriere 


Står du i et veiskille og lurer på  hvilken vei du skal gå?

Ønsker du nye utfordringer og trenger hjelp med å komme helt  frem til mål?

Har du masse erfaring men mangler litt formell og etterspurt tilleggskompetanse  / ny kompetanse?

Trenger du profesjonell coaching hele veien? Eller bare litt hjelp, slik at du klarer resten selv?"En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. I forbindelse med et karriereskift,  det være seg fordi du  selv ønsker det,  eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs,  kan det være avgjørende å vite hvem du er  som person og faglig, hvor du står, og  hvor du  ønsker å være, for deretter velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene"


Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men få som er spesialisert på karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / rettet mot IT/IKT  personell,  eller mot ingeniører fra andre bransjer og som ønsker å gå mer i retningen  IT/IKT.


Adelina har lang erfaring innenfor IT (ca. 24-25 år) og lang erfaring som rekrutterer og headhunter innenfor IT (siden 2007). Hun er, DNVGL sertifisert rekutterer og er også sertifisert som  "Job Transition Management rådgiver" det vil si rådgiver i forbindelse med karriereendringer og omstillinger. Hun har lang erfaring innenfor karriererådgivning for IT profesjonelle og IT ledere.


Karriereveiledning/Coaching:

Adelina vil gjerne bistå deg med dine karrierevalg og gi deg nødvendig veiledning og coaching. Hun vil kunne hjelpe deg for eksempel med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet og eventuelle alternative karriereveier, sette opp sammen med deg mål og delmål, utarbeide strategier for å nå målene, med konkrete aktiviteter, og sette opp sammen med deg en individuell oppfølgingsplan.


Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer. Oppdatert og tidsaktuell kompetanse blir derfor mer og mer etterspurt av arbeidsgiverne.  Du har kanskje masse erfaring fra før og trenger bare litt oppgradering / noe mer formell tilleggskompetanse, eller hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet / eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg  akkurat den formelle tilleggskompetansen som kan hjelpe deg i riktig retning.


Hvis du ønsker kan vi tilby deg, som en del av vår karriererådgivning- og coachingtjeneste også en  arbeidsrelatert personlighetsanalyse.  Denne analysen vil vi gjennomføre i samarbeid med vår samarbeidspartner og psykolog Rolv Marvin Bøe Lindgren. Rolf er DNVGL sertifisert tester i forbindelse med

gjennomføring av arbeidspsykologiske tester, se Samarbeidspartnere . Resultatene fra analysen vil vi deretter gå gjennom sammen med deg, slik at du får et mest mulig komplett bilde av deg, din personlighet, dine styrker og potensialer.  Dette vil kunne hjelpe deg med å få et klarere bilde av ditt ståsted og dermed kunne ta mest mulig riktige karrierevalg.
Hjelp med søknader og CV'er:

Sender du ut mange søknader og kommer du sjeldent på intervju? Adelina kan gi deg praktisk hjelp med å utforme en målrettet CV og / eller søknad i forhold til de stillingene og selskaper som du søker / ønsker å søke, slik at dine sjanser for å bli lagt merke til / bli innkalt til intervju øker. Hun vil også gi deg noen intervjutips og andre tips og råd ved behov.


Rådgivertjenestene vil kunne tilpasses dine behov, tidshorisonter og budsjetter. Tjenester vil utføres primært ved personlig fremmøte hos oss i Akersgata 1 og med nødvendige oppfølginger etter avtale. Alternativt via "Hangouts" eller via Skype (hvis du ikke har  Skype fra før kan du laste den ned gratis her).

Et annet møtested innen Oslo og Akershus-området kan også avtales.
Referanser:

 I vår Tilbakemeldingslogg vil du kunne lese noen tilbakemeldinger som vi har fått fra våre oppdragsgivere, kandidater til våre rekrutteringsoppdrag og personer som har hatt  karriereveiledning og/eller hjelp med CV/søknader og intervjuer. Tilbakemeldingene er fullt anonymisert av hensyn til konfidensialitet.

 
 
 
 

 

HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo. Mobil: +47 47 900 162

Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED