Karriererådgivning/CoachingKarriererådgivning/Coaching  


Individuell karriererådgivning / veiledning og coaching tilpasset IT/IKT personell  "En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. I forbindelse med et karriereskifte, det være seg fordi du selv ønsker det, eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs, kan det være avgjørende å vite hvem du er både som person og faglig, hvor du står, og hvor du ønsker å være for deretter velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene""Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer, mindre forutsigbarhet samt behov for å tilpasse seg nye situasjoner og markeder.

Oppdatert og tidsaktuell kompetanse, fleksibilitet og tilpasningsevner vil derfor bli mer og mer etterspurt.  • Står du nå i et veiskille og lurer på hvilken vei du skal gå?

  • Ønsker du nye utfordringer, gå videre med din karriere, få mulighet til å jobbe med det du ønsker men trenger hjelp med å gå i riktig retning og/ komme helt frem til mål? Eller trenger du bare litt "drahjelp" slik at du klarer resten selv?

  • Har du mye erfaring fra før og trenger bare litt oppgradering og/ noe mer formell tilleggskompetanse, eller hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet / eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring?
  • Trenger du bistand i forbindelse med ditt jobbsøk / søk etter nye utfordringer?
  • Har du sendt ut flere søknader eller tatt kontakt med flere selskaper og føler at du ikke kommer videre?


Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men få som har lang erfaring innen IT  og fra IT-bransjen og som er spesialisert på karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / rettet mot IT/IKT personell.


Adelina, se også  Om oss/samarbeidspartnere , jobbet i ca. 24 års i IT bransjen hos flere anerkjente selskaper og startet HR Consultancy i  2007 og har jobbet siden 2007 med fokus på rekruttering/headhunting av IT spesialister og IT ledere samt Karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen.

Adelina tok DNVGL rekrutteringssertifikat i 2012 og fornyet sertifikatet helt frem til 2021.  Adelina er også sertifisert fra AS3 i  Job Transition Management   dvs. rådgiver i forbindelse med karriere-endringer og omstillinger /"Refraiming").  Denne sertifisering har ingen utløpsdato


Adelina tilbyr individuell karriererådgivning (veiledning og coaching) og vil gjerne bistå deg med dine karrierevalg.  Hun vil kunne hjelpe deg for eksempel med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet og eventuelle alternative karriereveier, og sammen med deg sette opp mål og delmål, utarbeide strategier for å nå målene, med konkrete aktiviteter, og sette opp en individuell veilednings -og oppfølgingsplan.  Hun vil også kunne gi deg råd om hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg den nødvendige tilleggskompetansen som vil kunne hjelpe det i riktig retning. Hvis du går med tanker om å starte for deg selv kan Adelina, med bistand fra hennes juridiske samarbeidspartneren Øyvind Olsen (se  Om oss/samarbeidspartnere ), gi deg noen gode tips og råd samt praktisk støtte.


Adelina kan tilby deg rådgivning/veiledning også med ditt jobbsøk og vil kunne gi deg praktisk hjelp med å utforme en målrettet CV og / eller søknad i forhold til de stillingene/rollene og selskaper som du ønsker / ønsker å søke på, samt gi deg tips og råd i forbindelse med intervjuene, lønnsforhandlingene, osv.


Enten du er en junior, en senior (IT spesialist) eller en IT leder / IT toppleder så er du velkommen til å ta kontakt. All kommunikasjon samt informasjon som vi får fra deg vil behandles strengt konfidensielt.Praktisk info og priser:

Rådgivertjenestene vil kunne tilpasses dine behov og tidshorisonter. Vi starter vanligvis med at du  sender oss   din siste/nyeste versjonen av CV 'en din (gjerne en detaljert versjon, hvis du har) med en kort beskrivelse av situasjonen din, hva slags bistand du ønsker.   Du vil raskt bli kontaktet av Adelina for å avtale nærmere om bistandens innhold, priser og kommunikasjonsform (for eks. via personlige møter, videosamtaler, telefonsamtale, e-mail, osv).  Adelina sin veiledende timepris er NOK 1.000,- pluss MVA. Ved behov for bistand fra vår juridiske samarbeidspartneren er veiledende timepris NOK 1.600,-  pluss MVA. 


Referanser:

I vår  Tilbakemeldingslogg  vil du kunne lese tilbakemeldinger som vi har fått fra noen av våre oppdragsgivere, kandidater til våre rekrutteringsoppdrag og personer som har mottatt Karriereveiledning/Coaching eller bistand med jobbsøk fra oss. Tilbakemeldingene er frivillige og er fullt ut anonymisert av hensyn til konfidensialitet og personvern.