Karriererådgivning


English version here

Karriererådgivning (inklusivt individuell rådgivning ifm. omstillinger):Individuell karriererådgivning tilpasset IT/IKT  bransjen  


Jobber du i IT/IKT bransjen og står nå i et veiskille og lurer på  hvilken vei du skal gå?

Ønsker du nye utfordringer, gå videre med din karriere, få den  jobben du ønsker

og trenger hjelp med å komme helt  frem til mål?

Trenger du profesjonell coaching hele veien? Eller bare litt dra-hjelp, slik at du klarer resten selv?"En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. I forbindelse med et karriereskift,  det være seg fordi du  selv ønsker det,  eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs,  kan det være avgjørende å vite hvem du er  som person og faglig, hvor du står, og  hvor du  ønsker å være, for deretter velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene"


Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men få som er spesialisert på karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / rettet mot IT/IKT  personell.   


Adelina har lang erfaring innenfor IT (ca. 24-25 år) og lang erfaring som IT rekrutterer og "headhunter" (siden 2007). Hun har DNVGL rekrutteringssertifikat , er sertifisert som  "Job Transition Management rådgiver" ( det vil si rådgiver i forbindelse med karriereendringer og omstillinger) og har lang erfaring  fra karriererådgivning for IT profesjonelle og IT ledere.


Karriereveiledning/Coaching:

Adelina vil gjerne bistå deg med dine karrierevalg og gi deg nødvendig veiledning og coaching. Hun vil kunne hjelpe deg for eksempel med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet og eventuelle alternative karriereveier, sette opp sammen med deg mål og delmål, utarbeide strategier for å nå målene, med konkrete aktiviteter, og sette opp sammen med deg en individuell oppfølgingsplan.


Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer. Oppdatert og tidsaktuell kompetanse blir derfor mer og mer etterspurt av arbeidsgiverne.  Du har kanskje masse erfaring fra før og trenger bare litt oppgradering / noe mer formell tilleggskompetanse, eller hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet / eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring. Adelina kan hjelpe deg med å finne ut hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg  akkurat den formelle tilleggskompetansen som kan hjelpe deg i riktig retning.


Hvis du ønsker kan vi tilby de en arbeidsrelatert personlighetsanalyse. Denne analysen vil vi gjennomføre i samarbeid med vår samarbeidspartner og psykolog Rolv Marvin Bøe Lindgren, se Samarbeidspartnere . Resultatene fra analysen vil gi deg en mest mulig komplett bilde av deg, din personlighet, dine styrker og potensialer og vil være nyttig i forbindelse med dine karrierevalg.
Hjelp med søknader, CV'er, intervjuer o.l. :

Sender du ut mange søknader og kommer du sjeldent på intervju, eller går ikke videre etter første intervjurunde?

Adelina kan gi deg praktisk hjelp med å utforme en målrettet CV og / eller søknad i forhold til de stillingene/rollene og selskaper som du søker / ønsker å søke  / som passer best for deg samt intervju tips og  tips om selskaper som kan være aktuelle for deg slik at dine sjanser for å lykkes øker.


Rådgivertjenestene vil kunne tilpasses dine behov og tidshorisont..Vi tilbyr en fast timepris som vi blir enige om og en rabattert timepris hvis du trenger mer enn 3 timer konsultasjon og /eller /oppfølging.Praktisk info:

Vi starter vanligvis med at du sender oss din CV med en kort beskrivelse på din situasjon, hva du  ønsker å oppnå og hva slags type bistand fra oss du ser for deg og du vil bli kontaktet av oss for å avtale nærmere. 


Referanser:

I vår Tilbakemeldingslogg vil du kunne lese noen tilbakemeldinger som vi har fått fra våre oppdragsgivere, kandidater til våre rekrutteringsoppdrag og personer som har hatt  karriereveiledning og/eller hjelp med CV/søknader og intervjuer. Tilbakemeldingene er fullt anonymisert av hensyn til konfidensialitet.