Karriererådgivning


English version here

Karriererådgivning (inklusivt individuell rådgivning ifm. omstillinger):Individuell karriererådgivning tilpasset IT/IKT  bransjen (alle nivåer)  


Jobber du i IT/IKT bransjen og står nå i et veiskille og lurer på  hvilken vei du skal gå?

Ønsker du nye utfordringer, gå videre med din karriere, få den  jobben du ønsker

og trenger hjelp med å komme helt  frem til mål?

Trenger du profesjonell coaching hele veien? Eller bare litt dra-hjelp, slik at du klarer resten selv?"En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. I forbindelse med et karriereskift,  det være seg fordi du  selv ønsker det,  eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs,  kan det være avgjørende å vite hvem du er  som person og faglig, hvor du står, og  hvor du  ønsker å være, for deretter velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene"


Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men få som er spesialisert på karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / rettet mot IT/IKT  personell.   


Adelina har lang erfaring innenfor IT (ca. 24-25 år) og lang erfaring som rekrutterer og headhunter innenfor IT (siden 2007). Hun er, DNVGL sertifisert rekutterer og er også sertifisert som  "Job Transition Management rådgiver" det vil si rådgiver i forbindelse med karriereendringer og omstillinger. Hun har lang erfaring innenfor karriererådgivning for IT profesjonelle og IT ledere.


Karriereveiledning/Coaching:

Adelina vil gjerne bistå deg med dine karrierevalg og gi deg nødvendig veiledning og coaching. Hun vil kunne hjelpe deg for eksempel med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet og eventuelle alternative karriereveier, sette opp sammen med deg mål og delmål, utarbeide strategier for å nå målene, med konkrete aktiviteter, og sette opp sammen med deg en individuell oppfølgingsplan.


Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer. Oppdatert og tidsaktuell kompetanse blir derfor mer og mer etterspurt av arbeidsgiverne.  Du har kanskje masse erfaring fra før og trenger bare litt oppgradering / noe mer formell tilleggskompetanse, eller hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet / eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg  akkurat den formelle tilleggskompetansen som kan hjelpe deg i riktig retning.


Hvis du ønsker kan vi tilby deg, som en del av vår karriererådgivning- og coachingtjeneste også en  arbeidsrelatert personlighetsanalyse.  Denne analysen vil vi gjennomføre i samarbeid med vår samarbeidspartner og psykolog Rolv Marvin Bøe Lindgren. Rolf er DNVGL sertifisert tester i forbindelse med

gjennomføring av arbeidspsykologiske tester, se Samarbeidspartnere . Resultatene fra analysen vil vi deretter gå gjennom sammen med deg, slik at du får et mest mulig komplett bilde av deg, din personlighet, dine styrker og potensialer.  Dette vil kunne hjelpe deg med å få et klarere bilde av ditt ståsted og dermed kunne ta mest mulig riktige karrierevalg.
Hjelp med søknader, CV'er, intervjuer o.l. :

Sender du ut mange søknader og kommer du sjeldent på intervju, eller går ikke videre etter første intervjurunde?

Adelina kan gi deg praktisk hjelp med å utforme en målrettet CV og / eller søknad i forhold til de stillingene/rollene og selskaper som du søker / ønsker å søke  / som passer best for deg samt intervju tips og  tips om selskaper som kan være aktuelle for deg slik at dine sjanser for å lykkes øker.


Rådgivertjenestene vil kunne tilpasses dine behov og tidshorisonte .Vi tilbyr en fast timepris som vi blir enige om og en rabattert timepris hvis du trenger mer enn 3 timer konsultasjon og /eller /oppfølging.Praktisk info:

Vi starter vanligvis med at du sender oss din CV med en kort beskrivelse på din situasjon,, hva du  ønsker å oppnå og hva slags type bistand fra oss du ser for deg og du vil bli kontaktet av oss for å avtale nærmere. Vi anbefaler, så langt det lar seg gjøre,  å starte med en 1 til maks. 2 timers konsultasjonsmøte hos oss i  Biskop Gunnerudsgate 14 (ved Oslo S) i første omgang, deretter vil vi kunne avtale nærmere avhengig av dine ønsker og behov. 


Referanser:

 I vår Tilbakemeldingslogg vil du kunne lese noen tilbakemeldinger som vi har fått fra våre oppdragsgivere, kandidater til våre rekrutteringsoppdrag og personer som har hatt  karriereveiledning og/eller hjelp med CV/søknader og intervjuer. Tilbakemeldingene er fullt anonymisert av hensyn til konfidensialitet.