Karriererådgivning/Coaching


Karriererådgivning/Coaching  


Individuell karriererådgivning / veiledning og coaching

tilpasset  IT bransjen / IT personell


"En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. Et karriereskifte kan skje fordi du selv ønsker det, eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs. Da kan det være avgjørende å vite hvem du er både som person og faglig, hvor du står, og hvor du ønsker å være for deretter å kunne velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene"

"Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer, mindre forutsigbarhet samt behov for å tilpasse seg nye situasjoner og markeder. Oppdatert og tidsaktuell kompetanse, fleksibilitet og tilpasningsevner vil derfor bli mer og mer etterspurt."  • Står du nå i et veiskille og lurer på hvilken vei du skal gå?

  • Ønsker du nye utfordringer, gå videre med din karriere, få mulighet til å jobbe med det du ønsker og trenger hjelp med å gå i riktig retning og komme helt frem til mål? Eller trenger du bare litt "drahjelp" slik at du klarer resten selv?

  • Har du mye erfaring fra før og trenger litt oppgradering og/eller noe mer formell tilleggskompetanse? Eller trenger du hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring?
  • Trenger du bistand i forbindelse med ditt jobbsøk / ditt søk etter nye utfordringer?
  • Har du sendt ut flere søknader eller tatt kontakt med flere selskaper men føler at du ikke kommer videre?

  • Trenger du assistanse med utforming av en profesjonell, målrettet og strukturert CV slik at du øker dine sjanser for å bli lagt merke til?
  • Ønsker du målrettede tips i forbindelse med jobbintervjuet slik at det ikke blir bare med den ene intervjurunden?
  • Har du fått ett eller flere jobbtilbud og ønsker råd eller bistand til å evaluere tilbudet / tilbudene? 
  • Går du med tanker om å starte for deg selv?Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men få som har lang erfaring innen IT  og fra IT-bransjen og som er spesialisert på karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / rettet mot IT/IKT personell. Enten du er en junior, en senior (IT spesialist) eller en IT leder / IT toppleder så er du velkommen til å ta kontakt. Rådgivertjenestene vil kunne tilpasses dine behov og tidshorisonter. Litt om tjenestetilbyderen:

Adelina, se også  Om oss, jobbet i ca. 24 års i IT bransjen hos flere anerkjente selskaper før hun startet HR Consultancy i  2007. I perioden 2007-2022 (15 år) jobbet hun med  fokus på rekruttering/headhunting av IT spesialister og IT ledere samt Karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen. Adelina besluttet om å satse for fullt fremover på "bistand med utvelgelse" samt "Karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen" . Adelina tok DNVGL rekrutteringssertifikat i 2012 og fornyet sertifikatet flere ganger og helt frem til 2021.  Adelina er også sertifisert fra AS3 i  Job Transition Management   dvs. rådgiver i forbindelse med karriereendringer og omstillinger /"Refraiming" (Denne sertifisering har ingen utløpsdato).Mer om rådgivertjenestene:

Adelina tilbyr individuell karriererådgivning (veiledning og coaching) og bistår deg gjerne med dine karrierevalg.  Adelina kan gjerne hjelpe deg med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet, identifisere eventuelle alternative karriereveier, og sammen med deg sette opp mål og delmål, samt utarbeide strategier for å nå målene (med konkrete aktiviteter) samt sette opp sammen med deg enn individuell veilednings -og oppfølgingsplan.  Adelina vil også kunne gi deg noen råd om hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg den nødvendige tilleggskompetansen som kan hjelpe deg i riktig retning. Hvis du går med tanker om å starte for deg selv kan Adelina også gi deg neon gode tips og råd samt ved behov trekke inne hennes juridiske samarbeidspartneren Øyvind Olsen (se  Om oss).


I forbindelse med ditt jobbsøk vil Adelina også kunne tilby deg rådgivning/veiledning samt gi deg praktisk hjelp med å utforme en målrettet CV og / eller søknad i forhold til de stillingene/rollene og selskaper som du ønsker å søke på, gii deg råd og tips om hvilke selskap og stillinger som leter etter din kompetanse og som kan være aktuelle for deg å søke, samt gi deg tips og råd i forbindelse med intervjuene, lønnsforhandlingene, osv.
NB: Språklig assistanse:

I tillegg til Norsk (bilingual) behersker Adelina Engelsk (flytende båd muntlig og skriftlig) og Italiensk (morsmål). Hun vil derfor kunne være behjelpelig med oversettelse av dine relevante dokumenter (søknad, CV, attester, påskjønnelser, osv.) fra Engelsk eller Italiensk til Norsk.Praktisk informasjon og priser:

Du kan kontakte oss via email eller via Linkedin og husk å merke din henvendelse med "Karriererådgivning". I din henvendelse gi gjerne en kort beskrivelse av situasjonen din med noen ord om hva du ønsker hjelp til / assistanse med. Du vil deretter bli kontaktet av Adelina for å avtale nærmere det praktiske (bistandens innhold, tidshorisonter, kommunikasjonsform for eks. via personlige møter, videosamtaler, telefonsamtale, e-mail, osv. All kommunikasjon samt informasjon som vi får fra deg vil behandles strengt konfidensielt, og vil vi be deg om din sammtykke før vi starter, se Personvern 

Adelinas veiledende timepris er NOK 1.000,-  pluss MVA. Antall timer vil være avhengig av behovet ditt. Be gjerne om et pristilbud.

Ved behov for bistand fra vår juridiske samarbeidspartneren Øyvind Olsen, for eksempel ved praktisk informasjon og / eller praktisk hjelp i forbindelse med etablering av eget foretak og/eller drift av eget foretak ta kontakt for å avtale nærmere tjenesteinnhold og priser.Referanser:

I vår Tilbakemeldingslogg er noen tilbakemeldinger som vi har fått fra noen av våre tidligere oppdragsgivere, kandidater til våre tidligere rekrutteringsoppdrag og personer som har mottatt Karriereveiledning/Coaching eller bistand med jobbsøk fra oss. Tilbakemeldingene er frivillige og er fullt ut anonymisert av hensyn til konfidensialitet og personvern.