Karriererådgivning/Coaching


Karriererådgivning/Coaching  


Individuell karriererådgivning / veiledning og coaching

tilpasset  IT bransjen / IT personell
"En karriere er noe individuelt som kan utvikle seg i ulike retninger over tid. Et karriereskifte kan skje fordi du selv ønsker det, eller fordi markedet krever en omstilling fra din side for at du skal fortsette å være attraktiv som ressurs. Da kan det være avgjørende å vite hvem du er både som person og faglig, hvor du står, og hvor du ønsker å være for deretter å kunne velge "riktig vei", sette konkrete mål og jobbe systematisk for å nå målene"

"Vi lever i et kompetansesamfunn som preges av hyppige endringer, mindre forutsigbarhet samt behov for å tilpasse seg nye situasjoner og markeder. Oppdatert og tidsaktuell kompetanse, fleksibilitet og tilpasningsevner vil derfor bli mer og mer etterspurt." • Står du nå i et veiskille og lurer på hvilken vei du skal gå?

 • Ønsker du nye utfordringer, gå videre med din karriere, få mulighet til å jobbe med det du ønsker og trenger hjelp med å gå i riktig retning og komme helt frem til mål? Eller trenger du bare litt "drahjelp" slik at du klarer resten selv?

 • Har du mye erfaring fra før og trenger litt oppgradering og/eller noe mer formell tilleggskompetanse? Eller trenger du hjelp med å velge riktige "kompetansejusteringer" slik at du kan beholde din attraktivitet eller gjøre deg mer attraktiv i et marked i stadig endring?
 • Trenger du bistand i forbindelse med ditt jobbsøk / ditt søk etter nye utfordringer?
 • Har du sendt ut flere søknader eller tatt kontakt med flere selskaper men føler at du ikke kommer videre?
 • Trenger du assistanse med utforming av en profesjonell, målrettet og strukturert CV slik at du øker dine sjanser for å bli lagt merke til?
 • Ønsker du målrettede tips i forbindelse med jobbintervjuet slik at det ikke blir bare med den ene intervjurunden?
 • Har du fått ett eller flere jobbtilbud og ønsker råd eller bistand til å evaluere tilbudet / tilbudene? 
 • Går du med tanker om å starte for deg selv?
  Litt om tjenestetilbyderen:

  Adelina, se også  Om oss, jobbet i ca. 24 års i IT bransjen hos flere anerkjente selskaper før hun startet HR Consultancy i  2007. I perioden 2007-2022 (15 år) jobbet hun med  fokus på rekruttering/headhunting av IT spesialister og IT ledere samt Karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen.  Adelina tok DNVGL rekrutteringssertifikat i 2012 og fornyet sertifikatet flere ganger og helt frem til 2021. Adelina er også sertifisert fra AS3 i  Job Transition Management   dvs. rådgiver i forbindelse med karriereendringer og omstillinger /"Refraiming" (Denne sertifisering har ingen utløpsdato). Siden starten av 2023 fokuserer Adelina utelukkende på karriererådgivning tilpasset IT/IKT bransjen".   Litt mer om karriererådgivning-tjenestene:


  Karriererådgivning/Coaching:

  Adelina tilbyr individuell karriererådgivning (veiledning og coaching) og bistår deg gjerne med dine karrierevalg.  Adelina kan gjerne hjelpe deg med å identifisere din kompetanse, dine styrker og muligheter i forhold til markedet, identifisere eventuelle alternative karriereveier, og sammen med deg sette opp mål og delmål, samt utarbeide strategier for å nå målene (med konkrete aktiviteter) samt sette opp sammen med deg enn individuell veilednings -og oppfølgingsplan.  Adelina vil også kunne gi deg noen råd om hvilken vei det vil lønne seg for deg å gå for at du raskest mulig og med minst mulig kostnad tilegner deg den nødvendige tilleggskompetansen som kan hjelpe deg i riktig retning. 


  Assistanse med CV-skrivning og  jobbsøk.

  I forbindelse med ditt jobbsøk vil Adelina også kunne tilby deg rådgivning samt praktisk hjelp med å utforme en målrettet og strukturert  CV og / eller søknad (tilpasset de stillingene/rollene og selskaper som du ønsker å søke på). Hun vil også gi deg noen råd og tips om hvilke selskap og stillinger vil kunne være aktuelle for deg og gi deg tips og råd i forbindelse med intervjuene, lønnsforhandlingene, osv.


  Språklig assistanse:

  I tillegg til Norsk (bilingual) behersker Adelina Engelsk (flytende båd muntlig og skriftlig) og Italiensk (morsmål). Hun vil derfor kunne være behjelpelig med oversettelse av dine relevante dokumenter (søknad, CV, attester, påskjønnelser, osv.) fra Engelsk eller Italiensk til Norsk.


  Juridisk assistanse:

  Ved behov for juridisk assistanse vil Adelina kunne trekke inn hennes juridiske samarbeidspartneren Oyvind Olsen(se Om oss).

  Hvis du for eksempel går med tanker om å starte for deg selv vil  Øyvind kunne gi deg praktisk informasjon og / eller praktisk hjelp i forbindelse med etablering av eget foretak (AS eller ENK) og/eller drift av eget foretak. Hans tjenester og priser vil avtales nærmere.


  Referanser:

  I vår Tilbakemeldingslogg er noen tilbakemeldinger som vi har fått fra noen av våre tidligere oppdragsgivere, kandidater til våre tidligere rekrutteringsoppdrag og personer som har mottatt Karriereveiledning/Coaching eller bistand med jobbsøk fra oss. Tilbakemeldingene er frivillige og er fullt ut anonymisert av hensyn til konfidensialitet og personvern.  Praktisk informasjon og priser:


  Du har kanskje oppdaget at det finnes mange karriererådgivere, men veldig få som har så lang erfaring innen IT og fra IT-bransjen og i tillegg lang erfaring fra rekrutteringsbransjen og fra "IT headhuting" og er samtidig spesialisert på individuell karriererådgivning tilpasset IT /IKT bransjen / IT/IKT personell.


  Enten du er en nybegynner, en junior, en senior (IT spesialist) eller en IT leder / IT toppleder så er du velkommen til å ta kontakt!

  Rådgivertjenestene vil tilpasses dine behov, tidshorisonter og budsjetter, derfor velger vi å tilby deg individuelle skreddersydde tjenester fremfor "generelle standard pakker". Ta kontakt  via email eller via Linkedin , eller via Kontaktskjemaet i Kontakt-0ss -siden, og vi kontakter deg for mer informasjon og et skreddersydd tilbud. Adelinas veiledende timepris vil kunne variere mellom 800-1.000 Nok + MVA avhengig av den tjenesten/ de tjenestene du ønsker, omfang og kompleksitet.


  Viktig  at du i din henvendelse skriver hva du ønsker assistanse med og gjerne hvorfor. Du vil deretter bli kontaktet av Adelina for mer informasjon og for å avklare nærmere det praktiske (bistandens innhold, tidshorisonter, kommunikasjonsform (for eks. via personlige møter, videosamtaler, telefonsamtaler, e-mail), priser, osv. Du kan også sende din henvendelse ved å bruke kontaktskjemaet i Kontakt-0ss -siden.  All kommunikasjon og informasjon som vi får fra deg vil behandles strengt konfidensielt, og vi vil be deg om din samtykke før vi setter igang, se Personvern.  Virtuelle og fysiske møter:

  Vi kan jobbe hele tiden virtuelt eller en kombinasjon av virtuelle og fysiske møter, alt etter hva du ønsker og hva som passer best. Hvis du kan og bor i Oslo eller i nærheten, anbefaler vi et førstekonsultasjonsmøte på Adelinas kontor i Oslo sentrum slik at vi kan bli bedre kjente med hverandre og gi deg en best mulig skreddersydd service. Det er vanlig å bruke1 - 1.5 timer i forbindelse med et førstekonsultasjonsmøte på Adelinas kontor.


  NB:  Du kan kansellere/utsette gebyrfritt et møte / en avtalt samtale, ved å sende skriftlig beskjed om avbesttiling/utsettelse til Adelina (via sms / email, eller Linkedin) innen 24 timer fra starttidspunktet for møtet/samtalen. Dette for å unngå et faktureringsgebyr på  NOK 300,-  pluss MVA.