TilbaketrekkingWithdrawal

Tilbaketrekning av samtykket mitt / Withdrawal of my consent

Jeg tilbaketrekker herved mitt nåværende samtykke til HR Consultancy i forbindelse med "Karriererådgivning/Coaching" tjenestene
I hereby withdraw my current consent to HR Consultancy in connection with "Career&Counceling" services.