Om Oss

English versjon hereOm oss (Vår kompetanse og profesjonalitet stilles til disposisjon for din rekrutteringsprosess!) 

Våre rådgivere/samarbeidspartnere har både bredde og dybdekompetanse  i relevante domener: IT,  Strategisk Human Resource Management, rekruttering, karriererådgivning, avtalerett/arbeidsrett ,  arbeidsrettede personlighetsanalyser,  se Samarbeidspartnere


Vi har lang erfaring med "oppsøkende, målrettet og spisset søk", "Talent Sourcing" og med utvelgelse av IT spesialister, IT rådgivere og IT ledere innenfor de fleste IT områder og har selv fagkompetanse og lang erfaring innenfor IT.


Vi anvender gjennomprøvde prosesser, metoder og verktøy for å kvalitetssikre tjenestene våre, og vi jobber aktivt med å videreutvikle og forbedre vår metodikk og med å videreutvikle og vedlikeholde vår kompetanse innenfor rekruttering. Vi liker å holde oss kontinuerlig oppdatert innenfor våre kompetanseområder for å sikre å sikre best mulig og tidsmessig kvalitet.


Vi tilstreber å behandle kunder og kandidatar på en profesjonell måte og  til å ta vare på konfidensialitet samt personvern/konfidensialitet 

Vii setter både bedriften og kandidatene i fokus og vi følger opp tett mot bedriften og kandidatene helt frem til mål.


Vi vil gjerne hjelpe våre kunder med å se på ressursbehov også fra et strategisk perspektiv. Vi har en sterk tro på at kvalitet og vellykkede resultater er avhengig av en åpen og kontinuerlig dialog mellom oppdragsgiveren og oss og av gjensidig, forpliktende og tett samarbeid fra begge parter da gode resultater skapes sjeldent uten at disse betingelser er tilstede.


Vi satser på kvalitet fremfor kvantitet og påtar oss kun de oppdrag som vi på forhånd vet vi kan gjennomføre og med kvalitetsmessige resultater.