Om Oss

English versjon hereOm oss (Vår kompetanse og profesjonalitet stilles til disposisjon for din rekrutteringsprosess!) 

Våre rådgivere/samarbeidspartnere har både bredde og dybdekompetanse  i relevante domener: IT,  Strategisk Human Resource Management, rekruttering, karriererådgivning, avtalerett/arbeidsrett ,  arbeidsrettede personlighetsanalyser,  se Samarbeidspartnere


Vi har lang erfaring med "målrettet / spisset søk", "Talent Sourcing" og med utvelgelse av IT spesialister, rådgivere og ledere innenfor IT/IKT,  Telecom/Internett, IT sikkerhet, IT automasjon mm. og vi har selv  fagkompetanse og lang erfaring innenfor IT.


Vi anvender gjennomprøvde prosesser, metoder og verktøy for å kvalitetssikre tjenestene våre, og vi jobber aktivt med å videreutvikle og forbedre vår metodikk og med å videreutvikle og vedlikeholde vår kompetanse innenfor rekruttering. Vi liker å holde oss kontinuerlig oppdatert. Vår rekrutteringsrådgiver og testingrådgivere følger bl.annet DNVGL sertifiseringsordningen. Dette er med på å sikre kontinuerlig oppdatert kunnskap innenfor relevante områder. Det at vi følger DNVGL standarder ifm. rekruttering, testing bidrar blandt annet til at:

  • bedriftene enklere kan stole på oss som er sertifiserte
  • vår kompetanse kan dokumenteres
  • vi behandler bedriftens kandidater på en profesjonell måte
  • kandidatenes testes på en profesjonell måte (vi anvender kun DNVGL-sertifiserte testverktøy)
  • vi bidrar til økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst i bedriftenes rekrutteringsprosesser


I tillegg

  • Vi tilstreber om å være gode rekrutteringsrådgivere fremfor  "CV-pushere",  og vi vil helst hjelpe våre kunder med å se på ressursbehov også fra et strategisk perspektiv. Vi har en sterk tro på at kvalitet og vellykkede resultater er avhengig av en åpen og kontinuerlig dialog mellom oppdragsgiveren og oss og av gjensidig, forpliktende og tett samarbeid fra begge parter da gode resultater skapes sjeldent uten at disse betingelser er tilstede.
  • Vii setter både bedriften og kandidatene i fokus og vi følger opp tett mot bedriften og kandidatene helt frem til mål.
  • Vi satser på kvalitet og påtar oss kun de oppdrag som vi på forhånd vet vi kan gjennomføre og med kvalitetsmessige resultater.
  • Vi har lang erfaring med "målrettet / spisset søk" og med utvelgelse av IT spesialister, rådgivere og ledere innenfor IT/IKT,  Telecom/Internett, IT sikkerhet, IT automasjon mm. og vi har selv  fagkompetanse og lang erfaring innenfor IT.

 


HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo.

Mobil: +47 47 900 162, Skypeid: adelina.edland, Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED