Personvern


Personvern:  


I henholg til GDPR gir vi deg følgende informasjon:

  1. Informasjon om formål med innsamling og om behandlingsansvarlig av dine personlige opplysniger hos oss
  2. Utstrakt bruk av skriftlige samtykker ifm. oppbevaring/lagring/distribusjon av dine personlige opplysninger samt data / informasjon om deg
  3. Informasjon om din rett for å bli "glemt" (tilbaketrekning av dine samtykker samt sletting av alle dine personlige opplysninger, data / informasjon om deg)
  4. Informasjon om din rett til innsyn i dine data hos oss
  5. Informasjon rundt generell teknisk sikkerhet hos oss
  6. Informasjon rundt ekstra sikkerhet ifm. utveksling av e-post mellom deg og oss1. Formål og Behandlingsansvarlig: 

Vi vil samle inn dine personlige opplysninger kun til formålet knyttet til utøvelse av våre tjenester innen: Karriererådgivning/Coaching.

Behandlingsansvarlig av dine personlige opplysninger hos oss er: Adelina Edland
2. I forbindelse med våre tjenester om "Karriererådgivning/coaching" ber vi deg samtidig som du skriver til oss og sender oss CV'en din gi oss din online samtykke for å kunne behandle og oppbevare dine dataer. Samtykken vil gjelde i 12 måneder og gis til oss her. 


Hva skjer når samtykken din løper ut?

- Ved utløp av din samtykke vil vi innen 30 kalenderdager slette all informasjon og dokumenter som vi har mottatt av deg eller fått om deg fra dine eventuelle referansepersoner med mindre du har sent oss ny skriftlig samtykke før utløpsdatoen.3. Tilbaketrekking av samtykke og retten til å bli "glemt": 

Du kan når som helst  og før samtykkenes utløp sende et forespørsel om tilbaketrekking til vår behandlingsansvarlig, eller du kan gjøre dette online her.


- Ifm. din tilbaketrekking kommer vi til å slette all informasjon som vi har lagret om deg i våre systemer (inklusive vår CV-base, e-poster og annet skriftlig kommunikasjon) så fort som mulig og senest innen 30 kalenderdager fra datoen vi mottar din skriftlige forespørsel om tilbaketrekning, og du vil få en skriftlig tilbakemelding på gjennomført sletting fra vår behandlingsansvarlig.4. Innsyn av dine data hos oss:

Du kan når som helst be skriftlig vår behandlingsansvarlig om å få tilsendt all informasjon som vi har samlet om deg hos oss, og vår behandlingsansvarlig vil sende deg denne informasjonen via e-post (gjerne kryptert), eller via en link hvor du selv kan laste ned denne informasjonen.5. Generell teknisk sikkerhet:

Ifm. vår daglig arbeid knyttet til våre tjeneste bruker vi gjennomprøvde systeminstillinger, rutiner, metodikk og programvare for å ivareta sikkerheten ifm. informasjonstilgang, informasjonslagring og nettverkstilkoblinger. Vår webserver (www.hrconsultancy.no) "hostes og driftes" av en anerkjent og seriøs hosting aktør og vår webside har en sikker tilkobling.6. Ekstra sikkerhet ifm. utveksling av e-post mellom HR Consultancy og deg:

Ifm. kommunikasjon via e-post  bruker vi Google gmail server. Denne kanalen regnes ut for å være en sikker kommunikasjonskanal. I tillegg bruker vi Google sitt to-trinns bekreftelse som gir ekstra påloggingssikkerhet.NB: Vi følger fortløpende de anbefalinger / veiledninger fra Datatatilsynet, og vi vil komme til å oppdatere og tilpasse våre egne rutiner etterhvert som det kommer nye og viktige oppdateringer fra dem rundt personvern. Se "Grunnleggende personvernprinsipper etter nytt regelverket"


Ta gjerne kontakt hvis behov for mer informasjon eller avklaringer.