Om oss / samarbeidspartnereOm oss / samarbeidspartnere


HR Consultancy ble etablert i 2017 av Adelina Edland og har siden etableringen jobbet aktivt med IT rekruttering i Norge på vegne av flere selskaper samt med IT-individuell karriererådgivning. 


HR Consultancy består i dag av følgende samarbeidspartnere:


 

- Adelina Edland, (daglig leder, i HR Consultancy)  IT rekrutteringsrådgiver, karriererådgiver/coach

linkedin: www.linkedin.com/in/adelinaedland

https://about.me/adelinaedland


Adelina har vært i rekrutteringsbransjen siden februar 2007 som rekrutteringsrågiver og som "hodejeger". Hun startet som rekrutteringspartner hos et par større rekrutteringsselskaper ifm. rekruttering til IT-  og til finansbransjen. I juli 2008 begynte hun å fokusere for fullt mot IT rekruttering med spissing mot IT spesialister, IT konsulenter/ Rådgivere og IT ledere, Prosjektledere/Programlederere, se referanser.


Adelina har en  Master of  Management grad  med spesialisering i "Organisasjon og Ledelse" og en diplomøkonom grad, begge fra BI, Oslo.

Hun er DNVGL sertifisert rekrutterer og er  AS3 JTM sertifisert rådgiver (karriererådgivning ifm. omstillinger/karriereendringer / karriere "refraiming").

I forbindelse med hennes mastergrad tok hun bl.annet programmene i "Strategisk Human Resource Management" (den høyeste HR utdannelsen i Norge da hun tok graden),  "Kommunikasjon i organisasjoner"  og "Endringsledelse" (se prosjektoppgave i endringsledelse)

Fra tidligere fullførte diplomøkonomstudiene ved BI hadde hun også gjennomført programmet i "Organisasjonsutvikling og Personalutvikling".

Før Adelina begynte som rekrutterer (i 20007 ) hadde hun ca. 24 års erfaring  fra IT bransjen fra systemutvikling og helt til toppledernivå.Adelina har lang erfaring fra kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser, fra  jobbanalyse (spesifisering av stillingsprofiler med stillingskrav ift.  stillingen-/avdelingens-/organisasjonens mål),  fra "spisset søk", "oppsøkende/aktiv søk" og utvelgelse. Hun har relevant erfaring fra kartlegging/identifisering av relevant kompetanse, evner, personlige egenskaper og potensialer  hos kandidatene i forhold til stillingenes/rollenes krav og mål. Adelina tilbyr også individuell karriererådgivning og coaching tilpasset IT/IKT-bransjen / IT/IKT personell.Adelina får ofte positive tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og kandidater på grunn av hennes grundighet, arbeidsmetodikk samt god oppfølging, se Tilbakemeldingslogg. Hun er også flytende i norsk, engelsk og italiensk (skriftlig og muntlig) og har lett for å sette se inn i folk fra ulike kulturer.Oyvind Olsen, advokat 


Øyvind er HR Consultancys forretnings- og juridisk samarbeidspartner/rådgiver. 


Øyvind bistår Adelina med utforming, kvalitetssikring og oppfølging av våre avtaler med våre kunder og samarbeidspartnere. Han bistår Adelina også i forbindelse med  Bakgrunnsjekk og spesielt knyttet til utvelgelse av ledere med økonomi og/ eller personalansvar.  


Han er grunderen i Advokat24 og har bl.annet dyp kompetanse innen arbeidsrett, avtalerett, forretningsjuss, skatterett, styrearbeid og fra etablering og drift av små selskaper.


   


Bjørn Lehne, regnskapsfører ved Regnskap24 (tilknyttet Advokat24 AS)

Bjørn er HR Consultancys regnskapsfører.