Samarbeidspartnere

 

 

Samarbeidspartnere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adelina Edland, daglig leder, IT rekrutteringsrådgiver og karriererådgiver, IT rekrutteringsrådgiver for hire: adelina.edland@hrconsultancy.no

 

Adelina har Master of Management grad og diplomøkonom grad, begge fra BI, Oslo. Hun er DNVGL sertifisert rekrutterer og AS3 JTM sertifisert rådgiver (karriererådgivning ifm. omstillinger/karriereendringer). Ifm hennes master of management grad tok hun bl.annet programmene i "Strategisk Human Resource Management" (det høyeste HR utdannelse i Norge pr. dagens dato), "Kommunikasjon i organisasjoner" og "Endringsledelse" (se prosjektoppgave i endringsledelse)

Fra tidligere fullførte diplomøkonomstudiene ved BI hadde hun også gjennomført programmet i Organisasjonsutvikling og Personalutvikling.

 

Før Adelina begynte som rekruttere hadde hun ca. 24 års erfaring fra IT bransjen helt til toppledernivå. Adelina har vært i rekrutteringsbransjen siden februar 2007, først som rekrutteringspartner hos et par større rekrutteringsselskaper og siden juli 2008 i eget selskap, HR Consultancy, med spissing innenfor rekruttering av IT personell, se referanser.

Adelina har lang erfaring fra jobbanalyse (dvs.spesifisering av stillingsprofiler med stillingskrav ift. stillingen/avdelingens/organisasjonens mål), søk og utvelgelse (inklusive kartlegging og identifisering av formell kompetanse, evner, personlige egenskaper og potensiale hos kandidaten og som er mest relevant for stillingen/avdelingen/organisasjonens mål).

 

Adelina tilbyr også individuell karriererådgivning tilpasset IT-bransjen.

Adelina får ofte positive tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og kandidater på grunn av hennes grundighet og god oppfølging. Hun er språkkyndig (norsk, engelsk, italiensk, fransk og tysk) og hun har lett å sette seg inn i ulike kulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rolf Lindgren, psykolog og rekrutteringskonsulent (arbeidspsykologiske tester og jobbanalyser)

Rolf gjennomfører og fortolker arbeidspsykologiske tester på våre kandidater og spesielt på våre leder-kandidater. Ved behov samarbeider Rolf og Adelina ifm. jobbanalyse (dvs.spesifisering av stillingsprofiler med stillingskrav). Rolf er utdannet psykolg ved UiO og er DNVGL sertifisert på flere arbeidspsykologiske tester (både personlighet- og evnetester). Rolf har ledet utviklingen av Det norske Veritas' kompetansesertifikat for brukere av arbeidspsykologiske tester og er sertifisert på de fleste DNVGL godkjente testverktøy. Han har 5 års erfaring som hodejeger med IT som spesialområde og 5 års erfaring som industriforsker. Rolf har også lang erfaring med gjennomføring av jobbanalyser (profilanalyser) både fra det offentlige og fra privat og har erfaring fra utvelgelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oyvind Olsen, advokat, oyvind.olsen@hrconsultancy.no

 

Øyvind er vår juridisk samarbeidspartner og forretningsrådgiver. Øyvind gir oss bistand med utforming og oppfølging av våre avtaler med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, er vår kvalitetssikrer i forbindelse med spørsmål innenfor arbeidsrett, avtalerett, forretningsjuss, skatterett

og ifm. vår Bakgrunnsjekk knyttet til utvelgelse av for eksempel ledere med økonomi og/ eller personalansvar. Øyvind er grunderen og en av hovedpartnere i Advokat24 . I tillegg til erfaring som grunder har han bl. annet erfaring fra forretningsjuss, avtaler, fra styrearbeid og fra etablering og drift av selskaper.

 

- Bjørn Lehne, regnskapsfører ved Regnskap24 (tilknyttet Advokat24)

Bjørn er HR Consultancys regnskapsfører.

 

 

 

 

 

 

 

HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14, N-0185 Oslo. Mobil: +47 47 900 162

Email: adelina.edland@hrconsultancy.no

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED