SamarbeidspartnereSamarbeidspartnere:

 


- Adelina Edland, daglig leder, IT rekrutteringsrådgiver, karriererådgiver/Coach

linkedin: www.linkedin.com/in/adelinaedland


Adelina har en  Master of  Management grad  med spesialisering i "Organisasjon og Ledelse" og en diplomøkonom grad, begge fra BI, Oslo.

Hun har et rekutteringssertifikat fra DNVGL og er  AS3 JTM sertifisert rådgiver (karriererådgivning ifm. omstillinger/karriereendringer).


Ifm. hennes mastergrad tok hun bl.annet programmene i "Strategisk Human Resource Management" (det høyeste HR utdannelsen i Norge pr. dagens dato), "Kommunikasjon i organisasjoner"  og "Endringsledelse" (se prosjektoppgave i endringsledelse)

Fra tidligere fullførte diplomøkonomstudiene ved BI hadde hun også gjennomført programmet i "Organisasjonsutvikling og Personalutvikling".

Før Adelina begynte som rekrutterer hadde hun ca. 24 års erfaring  fra IT bransjen fra systemutvikling og helt til toppledernivå.


Adelina har vært i rekrutteringsbransjen siden februar 2007 (som rekrutteringsrågiver og som "hodejeger"). Hun startet som rekrutteringspartner hos et par større rekrutteringsselskaper. I juli 2008 startet hun sitt eget selskap, HR Consultancy, med spissing innenfor rekruttering av IT spesialister og IT ledere, se referanser.


Adelina har lang erfaring fra jobbanalyse (spesifisering av stillingsprofiler med stillingskrav ift.  stillingen-/avdelingens-/organisasjonens mål),  fra "spisset søk", "oppsøkende søk" og utvelgelse av IT spesialister og IT ledere. Hun har relevant erfaring fra kartlegging/identifisering av relevant kompetanse, evner, personlige egenskaper og potensialer  hos kandidatene i forhold til stillingenes/rollenes krav og mål.


Adelina tilbyr også individuell karriererådgivning tilpasset IT-bransjen. Hun er språkkyndig (i tillegg til norsk er hun flytende i  engelsk og italiensk og forstår godt skriflig fransk og tysk. Adelina ha r lett for åå sette seg inn i ulike kulturer.


Adelina får ofte positive tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og kandidater på grunn av hennes grundighet og god oppfølging, se Tilbakemeldingslogg.

- Rolf Lindgren, psykolog og spesialist innenfor arbeidspsykologiske tester 

Linkedin:  www.linkedin.com/in/rolfmblindgren/


Rolf gjennomfører og fortolker ved behov arbeidspsykologiske tester på våre kandidater og spesielt på våre leder-kandidater. Rolf  er utdannet psykolg ved UiO og er har et  DNVGL sertifikat i forbindelse med gjennomføring av arbeidspsykologiske tester. Rolf har ledet utviklingen av Det norske Veritas' kompetanse-sertifikat for brukere av arbeidspsykologiske tester og anvender flere  DNVGL godkjente testverktøy. Fra tidligere hadde han også 5 års erfaring som hodejeger med IT som spesialområde og 5 års erfaring som industriforsker.
- Oyvind Olsen, advokat


Øyvind er vår juridisk samarbeidspartner og forretningsrådgiver. Øyvind gir oss bistand med utforming og oppfølging av våre avtaler med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, er vår kvalitetssikrer i forbindelse med spørsmål innenfor arbeidsrett, avtalerett, forretningsjuss, skatterett

og  ifm. vår Bakgrunnsjekk knyttet til  utvelgelse av ledere med økonomi og/ eller personalansvar.  Øyvind er grunderen og en av hovedpartnere  i Advokat24 . I tillegg til erfaring som grunder har han bl. annet erfaring fra forretningsjuss, avtaler, fra styrearbeid og fra etablering og drift av selskaper.

 

 


- Bjørn Lehne, regnskapsfører ved Regnskap24 (tilknyttet Advokat24)

Bjørn er HR Consultancys regnskapsfører.