Stillinger


Stillinger:


IT stillinger (sist oppdatert: 18.11.20):


NB: Gjør deg kjent på hvordan HR Consultancy implementerer Personvernregler (ikraft fra og med 25.05.2018), se her.


 

IT Ledelse/ IT Salg, IT Rådgivning, Salg/Key Account Management, Prosjektledelse, Testledelse, Virksomhetsarkitektur, BI/DW, Analytics, BigData:


- Senior prosjektledere / programledere  (for prosjekter for kunder i det offentlig og privat i Oslo-området)

(Fastansettelse - Aktiv)

Du har minimum en relevant bachelorgrad. Relevant erfaring som prosjektleder/programleder. Gjerne relevant erfaring fra konsulent-/rådgiverselskap.  Du har elevant erfaring fra systemutvikling-/ eller systemintegrasjon-/ eller moderninsering-/ eller digitaliseringsprosjekter. Gjerne erfaring fra prosessledelse, endringsledelse, kvalitetssikring av prosjekter. Konsulentegenskaper (løsningsorientert, gode kommunikasjonsevner, evner til å lytte). Selskapet har kontor i Oslo sentrum.

Les mer


- Senior prosjektledere / rådgivere (for offentlige kundeprosjekter i Oslo-området)

(Fastansettelse - Aktiv)

Du har minimum en mastergrad eller tilsvarende. Relevant erfaring som prosjektleder eller leder av tekniske team. Du har relevant erfaring fra konsulent-/rådgiverselskap i de siste årene og fra prosjekter mot offentlige kunder. Gjerne relevant erfaring fra systemutvikling-/ eller systemintegrasjon-/ eller moderninsering-/ eller digitaliseringsprosjekter. Gjerne erfaring fra prosessledelse og/eller endringsledelse/omstillingsprosesser. Konsulentegenskaper (løsningsorientert, gode kommunikasjonsevner, evner til å lytte). Selskapet har kontor i Oslo området.

Les mer


Arkitektur / Applikasjon/ - Systemutvikling:


- Arkitektur rådgivere (for kunder  / kundeprosjekter innenfor det offentlige og privat)

(Fastansettelse - Aktiv)

Gjerne en mastergrad eller tilsvarende eller min. en IT rettet bachelorgrad. Relevant erfaring som IT arkitekt (fra flere områder innenfor IT arkitektur) fra offentlige og/eller private kunder. Konsulentegenskaper (løsningsorientering, gode kommunikasjonsevner). Selskapet har kontor i Oslo sentrum.

Les mer


- Senior arkitektur rådgivere (for offentlige kundeprosjekter i Oslo-området)

(Fastansettelse - Aktiv)

Mastergrad eller tilsvarende. Relevant erfaring som IT arkitekt (løsningsarkitekt / forretningsarkitekt / virksomhetsarkitekt). Relevant erfaring fra IT- prosjekter for offentlige kunder. Dokumentert arkitektur fagkompetanse. Konsulentegenskaper (løsningsorientering, gode kommunikasjonsevner, evner til å lytte). Selskapet har kontor i Oslo området.

Les mer

 

IT sikkerhet/rådgivning, infrastruktur/ledelse, drift, nettverk, systemadministrasjon, cloud computing, mm.:


Ingen nye pr. idag.
  Noen tips til deg som søker på en av våre stillinger finner du her.

For mer informasjon om de enkelte stillinger / selskaper ring +47 47 900 162.
NB: Ønsker du å søke på en av de utlyste IT stillingene?  Velg "Les mer" og følg instruksene nederst på stillingsdetaljersiden.

Ønsker du å sende oss et åpent søknad (fastansettelse eller oppdrag)? Gi oss ditt samtykke online her og send oss din CV merket "Åpen søknad".

 


HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo.

Mobil: +47 47 900 162, Skypeid: adelina.edland, Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED