Noen_Tips
Noen tips og råd til deg  som søker en stilling / rolle hos en ny arbeidsgiver og skal sende en CV:


- Skriv og send en mest mulig målrettet, oppdatert og "ryddig" CV

Mange søkere gjør feil ved å sende omtrent likelydende (og ofte ikke helt oppdaterte) CVer og søknad uansett hvilken stilling/rolle de søker på og uansett selskap.

Å skrive en målrettet CV vil si å formidle det som er viktig og relevant for stillingen / rollen og selskapet man søker hos. Det handler om å få frem sammenhengen mellom hva den nye arbeidsgiveren ser etter og hva du kan tilby.  Hva er det som motiverer deg for å søke på akkurat denne stillingen/rolle? Hvilke kvalifikasjoner har du som er mest relevante for denne stillingen/rollen i dette selskap?

Les nøye stillingens krav og fremhev / fokuser i CVen din på din kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som er relevante ift. stillingen/rollens krav.

Rensk CV'en din mest mulig for trebokstavs-forkortelser, generelle forkortelser og annet stammespråk og skrivefeil. De som leser CVen din må på svært kort tid kunne se at du har kompetanse og erfaring som er relevant i forhold til den stillingen/rollen som du søker. Sørg for at andre med ikke IT teknisk bakgrunn kan forstå hva du skriver da CVen din blir ofte vurdert av personer som ikke er faglig eksperter på akkurat ditt område. 
Noen tips til deg som skal på jobbintervju (fysisk intervju):


- Sett deg mest mulig inn i selskapet, stillingen/rollen og om hvem du kommer til å treffe i forbindelse med intervjuet.

Mange feiler fordi de ikke forstår helt eller misforstår hva stillingen / rollen krever i akkurat det selskapet eller fordi de ikke er godt nok forberedt. Forsøk å forstå mest mulig stillingen/rollen og selskapet på forhånd og når du er på intervjuet kommuniser målrettet og forsøk å tolke / forstå arbeidsgiverens spørsmålene mest mulig riktig. Er du usikker still heller kontrollspørsmål.

Ikke prøv å imponere med alle detaljene du har funnet om stillingen/rollen og om selskapet, men la heller informasjonen du sitter på, skinne igjennom når du svarer på spørsmål. Beskriv ovenfor arbeidsgiveren din kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som du mener kan bidra positivt  i den jobben / stillingen hos selskapet. Forbered deg gjerne på å gi et par gode og relevante eksempler  når det passer i løpet av intervjuet, ved å fortelle for eksempel om en vanskelig  situasjonen som oppstod, hva du gjorde, og hvilke resultater som ble oppnådd ved at du gjorde slik og slik.


- Vis selvinnsikt og ikke glem å lytte

Du må  "selge deg selv" uten at du "overselger deg". Hvem er du og hvilke kompetanser har du som kan være et positiv bidrag hos din nye arbeidsgiveren? Hva er det som motiverer deg? Hvilke forbedringsområder har du? Hva er du spesielt dyktig på? Ikke avlever en lang monolog om hvorfor du er den perfekte personen til jobben. Lytt til hva den som intervjuer deg sier. Hun / han vil gi deg verdifull informasjon om hva slags person / profil de er på jakt etter.

 

- Prøv å forstå arbeidsgiveren

En arbeidsgiver tar alltid en sjanse når hun / han ansetter en ny medarbeider. En feilansettelse kan koste virksomheten dyrt, mens en riktig ansettelse gir gevinst. Det vil derfor være naturlig for en arbeidsgiver i en intervjusituasjon å stille seg selv følgende spørsmål: "kommer du til å levere slik forventet av stillingen/rollen"?, "vil du trives og bli værende i jobben"?, "vil du passe i miljøet?/hos kundene vi har?

Du må derfor forsøke best mulig å skape en trygghet på at du er et riktig valg.


- Vis motivasjon / interesse

De fleste arbeidsgivere ønsker seg motiverte medarbeidere allerede i forbindelse med det første jobbintervjuet. Bruk tid på å finne noen hovedgrunner på hvorfor du tror du vil komme til å trives i dette selskapet og med arbeidsgoppgavene. Hvorfor virker stillingen/rollen interessant? Vil du få brukt kompetansen din? Er det andre motivasjonsfaktorer?

Det er viktig at du får frem din motivasjon / interesse når du er på intervjuet. Vis interesse både for stillingen og for den / de som intervjuer deg. Ved å stille noen spørsmål rundt stillingen og til den / de som intervjuer deg viser at du er interessert.


 

Flere tips når du skal på første intervjurunde:


 • Ikke kom uforberedt og eller forsent til intervjuet
 • Finn ut hvilke "dresskoder" som brukes i bedriften du skal besøke
 • Vis at du egentlig har lyst på jobben
 • Ikke prat om lønn og ikke still krav ved første intervjurunde, med mindre du blir spurt om det
 • Ikke snakk om ting av privat karakter. Hvis du blir spurt om private ting svar kort og konsist
 • Ikke fortell / fokuser for mye om ting du har gjort galt eller feil, som  skulle ha gjort annerledes
 • Ikke fokuser på din manglende utdannelse / erfaring / evner osv.
 • Svar på spørsmål kort og konsist og ikke sett igang med digresjoner eller med å fortelle lange historier
 • Ikke svar med klisjeer og husk at dine svake sider kan også være sterke sider
 • Hold blikket mot den / de du snakker med, ikke se deg bort
 • Ikke snakk negativt om tidligere arbeidsgivere og eller kollegaerNB: Noen tips til deg hvis intervjuet skal foregå via et videomøte. Trykk her
Trenger du hjelp med å skrive en målrettet CV selv om du ikke skal søke noen av våre utlyste stillinger?

Vi kan hjelpe deg. Ta kontakt og bestill time for flere skreddersydde tips og råd. Du kommer ikke til å angre! Se også Karriererådgivning