Noen_Tips_VideomøteTips hvis ditt intervju vil foregå som et videomøte:


- Intervjuer via video pleier vanligvis å være kortere enn fysiske intervjuer. Det er derfor viktig at du forbereder deg best mulig på forhånd, slik

  at du rekker å få presentert deg best mulig og samtidig på en effektiv måte.


- Studer godt på forhånd selskapets sine websider (historie, hvilke tjenester tilbyr de, hvilke kunder fokuserer de på, hvem er de personer som   

  kommer til å delta til videomøtet?)


- Forbered gjerne en kort presentasjon av deg selv og hva du vil si. Skriv gjerne det ned på et notat som du har tilgjengelig under videomøtet og husk

  å be om aksept før du setter igang med å snakke.


- Hvis du sitter i hjemmekontor påse før videmøtet begynner at du er anstendig kledd, har en anstendig og nøytral bakgrunn rundt og bak deg og at

  du får inn  minst mulige "eksterne" forstyrrelser, lyder og bråk gjennom hele videomøtet.


- Mens videomøtet pågår ikke glem å lytte aktivt og forsikre deg om at du forstår de eventuelle spørsmål før du svarer.


- Svar gjerne konkret og konsist. Henvis til fakta med for eksempel utgangspunkt i CV'en din eller relevante situasjoner og uten å snakke dårlig om

  tidligere eller nåværende, arbeidsgivere, kolleger, kunder. Vis positivitet og fortell på hvilke områder du vil kunne bidra med, hvorfor og hvordan.


- Ikke vær en robot

  Selv om det er et videomøte og det er særlig i starten det føles som om en er på riksdekkende TV, kan det være greit med litt innledende

  småprat. Det skal være en dialog og ikke et  monolog.
Ikke undervurder det tekniske, Sett deg på forhånd inn i den videoløsningen som selskapet vil komme til å bruke ifm. intervjuet:


  • Finn ut hvilke videoløsning som vil bli brukt i forbindelse med ditt intervju og hvordan denne fungerer. Mange arbeidsgivere bruker for eksempel Microsoft Teams, men ikke alle).


  • Logg deg inn i videoløsningen på forhånd  for å være sikker på at alt fungerer.

         Det kan være frustrerende for alle involverte med teknisk krøll før en kommer i gang. Normalt er det enkelt å få testet at verktøyet fungerer før

         møtet starter.


  • Kamera på!

        Mange slår av kamera i videomøter. Da blir verdien et videomøte kan gi borte. Det kan være greit å slå det litt av og på i større videomøter

        med mange deltagere, men den som snakker bør alltid ha slått på kameraet og ha blikkekontakt med den som intervjuer.


  •  Finn “mute”-knappen

         “Mute”-knappen er din beste venn,husk å bruke den når du må. Finn hvor knappen er og hvordan den fungerer før møtet begynner!

         Husk - alt bråker mer i et videomøte - selv et lite host eller bretting av papir kan forstyrre møtet slik at ikke alle hører hva som blir sagt. Bruk 

         «mute»-knappen når du ikke skal si noe.


  • Bruk hodetelefoner

         Det å bruke hodetelefoner gjør videomøtene vesentlig bedre – fordelene er at du også hører bedre det som blir sagt.


  • Hva ser de som du har møte med?

        Sjekk at det som er bak deg ikke forstyrrer møtet – er det mange som går fram og tilbake, er det en skjerm med noe spennende, er det en tavle

        med notater du kanskje ikke hadde til hensikt å vise? Alt dette er enkelt å gjøre noe med. En annen ting er at i videomøter kan alle se hva du

        gjør – så vær tilstede i møtet!   Det er enkelt å la seg falle for fristelsen i å svare en SMS, kikke på e-post, og så videre. Tenk at du skal oppføre

        deg akkurat som om du er i et vanlig fysisk jobbintervju.