Rekrutteringstjenester


Rekrutteringstjenester: 

 • Rekruttering (fastansettelser):

Vi tilbyr profesjonell bistand gjennom alle faser in en rekrutteringsprosess (full bistand) og/ eller skreddersydd bistand, dvs. bistand med noen av de hovedoppgavene eller deloppgaver i rekrutteringsprosessen. Og du kan også leie oss inn for en periode.  Alt avhengig av behovet i bedriften din, det være seg for eksempel bistand med en en jobbanalyse, med søk etter matchende / riktige kandidater "(spisset søk" / "oppsøkende søk"), med utvelgelse og ved behov også bistand med Bakgrunnsjekk.


Faser in en komplett rekrutteringsprosess:

 • Jobbanalyse (1)
 • Søk (2)
 • Utvelgelse
 • Tilbudsforhandlinger, ansettelseskontrakt
 • Oppfølging og avslutning av rekrutteringsprosessen


 • 1)=ifm. en jobbanalyse ser vi for eksempel grundig også på bedriften / avdelingens mål og omgivelsene i tillegg til krav til stillingen/rollen og til kandidatene hva gjelder kompetanse, erfaring, evner, personlige egenskaper samt motivasjon. Alt dette må sees også i sammenheng med hva  som er praktisk mulig å få tak i av nødvendig kompetanse, hvor og hvordan). Resultater fra en slik analyse vil kunne munne ut i en eller flere stillingsprofiler/jobbprofiler.  Denne fasen kan sammenlignes med en analyse fase i et vanlig IT prosjekt og det er viktig å ikke undervurdere viktigheten av å være grundig i denne fasen fordi har man ikke gjort grundig nok arbeid helt fra starten så vil det også være tilfeldig hvor man havner. Her kan vi tilby vår profesjonell bistand.
 • 2)=Her søker vi også i vår egen CV-base, i flere baser og nettverk, og anvender ved behov  "spisset søk"- / "headhunting-" / "talent sourcing"-teknikker

Les mer om Rekruttering

 

 • Utvelgelse / kvalitetssikring (av din bedrifts egne kandidater):

Har bedriften din fått inn flere kandidater og trenger profesjonell bistand med utvelgelse?

Vi tilbyr skreddersydd bistand med utvelgelse av de riktige kandidater. Bistand utføres primært av Adelina Edland (erfaren og kompetent IT rekrutterer) og ved behov av hennes samarbeidspartnere,  se Samarbeidspartnere. Vi drøfter sammen samarbeidsformer  og bistandsinnhold.

Vi anvender gjennomprøvde metoder og teknikker både ifm. identifisering av relevant kompetanse, erfaring og egenskaper og i forbindelse med identifisering av matchende personlighet (her kan vi tilby ulike DNVGL godkjente arbeidspsykologiske tester. dvs. tester som kan hjelpe med å identifisere "riktige" personlighetsegenskaper og evner. Vi tilbyr også Bakgrunnsjekk av dine søkere.

Les mer om Utvelgelse

         


  ***

  Øvrige tjenester:

  • Individuell karriererådgivning tilpasset IT personell/IT bransjen (også ifm. omstillinger)

  Se Karriererådgivning

  • Individuell karriererådgivning til internasjonale/utenlandske IT kandidater:

  Se Carieer coaching