Bistand med utvelgelse


Tjenester: Bistand med utvelgelse/ kvalitetssikring av din bedrifts IT  kandidater (skaffet selv av bedriften din eller via tredjepart):Det å velge ut riktig kandidat mellom flere tilsynelatende like gode / kompetente  kandidater kan være mer tidkrevende og kostbart enn det man i utgangspunktet tror. I tillegg til tidsskvis kan det hende at man ikke føler seg helt komfortabel med å vurdere ulike typer IT kompetanser, utdannelser, erfaringer, menneskelige egenskaper, personligheter og fagkompetanse.

Vi kan hjelpe med å identifisere og velge ut de riktige kandidatene! Vi har lang erfaring med utvelgelse og kvalitetssikring av IT kandidater (IT spesialister og IT ledere) og vil gjerne hjelpe deg med å velge ut de riktige kandidater til bedriften din.


Adelina Edland, se  "Om oss/Samarbeidspartnere"  er DNVGL sertifisert rekrutterer og AS3 sertifisert karriererådgiver. Hun har lang erfaring fra IT og fra IT rekruttering og "headhunting". Hun jobber metodemessig og bruker hennes metodikk  og erfaring til å "lese CV'er", inklusive komplekse og meget tekniske CV'er. for å identifisere mest mulig relevant kompetanse og erfaring i forhold til de ønskede profiler. Hun får ofte positive tilbakemeldinger fra sine kunder og kandidater på at hun er grundig.  


Adelina kan for eksempel tilby bistand med ”CV screening" / profilmatch av søkerne i forhold til profilkrav, gjennomføring av intervjuer, innsamling av relevant informasjon, kontroll av attester og vitnemål og gjennomføring av referansesjekk.  Adelina kan også  tilby bistand med fortolkning av testresultater for gjennomførte arbeidspsykologiske tester sett i forhold til  stillingens profilkrav.


Vår bistand vil også kunne utføres via "smart-working, og vi kan også tilby "Ad-hoc" bistand (på timebasis).


Vi kan også tilby bistand som  "skreddersydde bistandspakker",  se neo eksempler nedenfor hvor vi blir enige om innhold og s


"Utvidet":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 2 intervjurunder med dine kandidater  
 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner
 • Referansesjekk på dine kandidater med opptil 5 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner 
 • Hvis det er gjennomført en arbeidspsykologisk test hos en / flere av dine kandidater kan vi være behjelpelig med riktig fortolkning av testresultatene.
 • Samlet rapport om resultater fra den tilbudte bistanden 


"Standard":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 1 intervjurunde med dine kandidater
 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner 
 • Referansesjekk på dine kandidater med opptil 3 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav
 • Samlet rapport om resultater fra den tilbudte bistand 

.

  "Basis":

 • Referansesjekk på dine kandidater med opptil 3 referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.
 • Resultatrapport etter gjennomført referansesjekkAssistanse med utvelgelse av internasjonale IT kandidater"

 I tillegg til Norsk er Adelina i HR Consultancy flytende både muntlig og skriftlig i Engelsk og Italiensk. Hun forstår skriftlig Svensk, Dansk, Tysk og Fransk,  og vil derfor kunn evære behjelpelig med utvelgelse av dine internasjonale kandidater i forbindelse med CV-screening, kontroll av attester og vitnemål, osv.NB: Ved behov kan vi som en separat tjeneste tilby  Bakgrunnsjekk  av dine finalekandidater. Her følger vi anerkjent bakgrunnsjekk-metodikk og bruker i tillegg vår juridiske samarbeidspartneren, se  "Om oss/Samarbeidspartnere" ved for eksempel behov for  juridiske og økonomiske sjekk i forbindelse med stillinger med personal- og/ eller økonomi- /budsjettansvar).

Kvalitetssikring