Utvelgelse&QA


Tjenester: Utvelgelse/ Kvalitetssikring av din bedrifts egne IT  kandidater:


 

Det å velge ut riktig kandidat mellom flere tilsynelatende like gode kandidater kan være mer tidkrevende og kostbart enn det man tror i utgangspunkt.

I tillegg til tidskvis kan det hende at man ikke føler seg helt komfortabel med å vurdere ulike  menneskelige egenskaper / personligheter og eller riktig fakgkompetanse.


Vi  er spesialister på utvelgelse og kvalitetssikring av IT kandidater, og vi vil gjerne hjelpe deg med å velge ut riktige kandidater til bedriften din.

Vi kan for  eksempel hjelpe med  "CV screening" / profilmatch av  søkerne i forhold til profilkrav, gjennomføring av intervjuer, innsamling av relevant informasjon, kontroll av attester og vitnemål, gjennomføring av referansesjekk, gjennomføring av personlighetsprofiler og evnetester på finalekandidater.

Vårt bistand vil utføres av DNVGL sertifisert rekrutterer, DNVGL sertifisert tester og av vår juridiske samarbeidspartneren, alt ettersom behovet, se Samarbeidspartnere. Du  bestemmer selv hvilke kvalitetssikringsnivå du ønsker fra oss i forbindelse med utvelgelse og vi finner ut sammen hva som vil passe best i forhold til ditt behov. Vi vil yte vårt bistand som avtalt og ifølge vår gjennomprøvd kvalitetssikringsmetodikk.  Du kan også velge om du vil at vi skal utføre jobben fra kontoret vårt,  hos bedriften din, eller begge deler.

Vi har lang og relevant erfaring innenfor IT og innenfor rekruttering av IT personell på tvers av profiler og nivåer, kan flere språk og har erfaring med å jobbe effektivt og profesjonelt med utvelgelse/kvalitetssikring av høyt kvalifisert personell innenfor IT, inklusive ledere, rådgivere, prosjektledere, testledere, utviklere,  osv.

 

Nedenfor er noen eksempler på "bistandspakker". Disse vil kunne tilpasses dine ønsker og behov også hva gjelder gjennomføringsform, inklusive anvendelser av digitale kanaler og smart-working fasiliteter:


 

"Utvidet":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er r mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 1-2 intervjurunder hos dere / oss med dine kandidater (også via videosamtaler)
 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner
 • Referansesjekk på dine kandidater i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.
 • Arbeidspsykologisk personlighetsanalyse (standardanalyse med resultat-rapport) gjennomført ved bruk av DNVGL godkjent testverktøy av dine kandidater. Testen er basert på den anerkjente 5-faktor modellen ("THE BIG FIVE"). Modellen er mye brukt i rekrutteringssammenheng.


"Standard":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er  mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 1 intervjurunde hos dere/oss med dine kandidater (også via videosamtaler)
 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner 
 • Referansesjekk på dine kandidater i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.

 

"Basis":

 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner
 • Referansesjekk på dine kandidater i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.


Hvis ønskelig kan vi  tilby som en eget og separat tjeneste. Bakgrunnsjekk  av dine finalekandidater. Her følger vi anerkjent bakgrunnsjekk-metodikk og bruker i tillegg vår juridiske samarbeidspartneren, se Samarbeidspartnere (ved for eksempel behov for  juridiske og økonomiske sjekk).


NB: Vi følger de nye regler hva gjelder personvern (GDPR-loven) ikraft fra og med 25.05.2018 ifm.


Kvalitetssikring
 
 
 
 
 

 


HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14,  N-0185 Oslo.

Mobil: +47 47 900 162, Skypeid: adelina.edland, Email:  adelina.edland@hrconsultancy.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED