Utvelgelse&QA


Tjenester: Utvelgelse/ Kvalitetssikring av din bedrifts egne IT  kandidater:


 

Det å velge ut riktig kandidat mellom flere tilsynelatende like gode kandidater kan være mer tidkrevende og kostbart enn det man tror i utgangspunkt.

I tillegg til tidskvis kan det hende at man ikke føler seg helt komfortabel med å vurdere ulike  menneskelige egenskaper / personligheter og eller riktig fakgkompetanse.


Vi  er spesialister på utvelgelse og kvalitetssikring av IT kandidater, og vi vil gjerne hjelpe deg med å velge ut riktige kandidater til bedriften din.

Vi kan for  eksempel hjelpe med  "CV screening" / profilmatch av  søkerne i forhold til profilkrav, gjennomføring av intervjuer, innsamling av relevant informasjon, kontroll av attester og vitnemål, gjennomføring av referansesjekk, gjennomføring av personlighetsprofiler og evnetester på finalekandidater.

Vårt bistand vil utføres av våre spesialister avhengig av behov, se Samarbeidspartnere. Du  bestemmer selv hvilke kvalitetssikringsnivå du ønsker fra oss i forbindelse med utvelgelse og vi vil finne ut sammen hva som vil passe best i forhold til behovet og hvordan bistanden skal gjennomføres.  


Nedenfor er noen eksempler på "bistandspakker". Disse vil kunne tilpasses dine ønsker og behov også hva gjelder gjennomføringsform, inklusive anvendelser av digitale kanaler og remote bistand:


 

"Utvidet":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er  mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 1-2 intervjurunder hos dere / oss med dine kandidater (også via videosamtaler)
 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner
 • Referansesjekk på dine kandidater i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.
 • Arbeidspsykologisk personlighetsanalyse av dine kandidater (gjennomført ved bruk av DNVGL godkjente testverktøy og som er mest brukt i rekrutteringssammenheng)

"Standard":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er  mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 1 intervjurunde hos dere/oss med dine kandidater (også via videosamtaler)
 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner 
 • Referansesjekk på dine kandidater i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.

  "Basis":

 • Kontroll av CVer og relevante attester i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner
 • Referansesjekk på dine kandidater i henhold til våre / din bedrifts kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.


Der hvor det er hensiktsmessig kan vi  tilby som en separat tjeneste.Bakgrunnsjekk  av dine finalekandidater. Her følger vi anerkjent bakgrunnsjekk-metodikk og bruker i tillegg vår juridiske samarbeidspartneren, se Samarbeidspartnere (ved for eksempel behov for  juridiske og økonomiske sjekk i forbindelse med stillinger med personal- og/ eller økonomi- /budsjettansvar).

Kvalitetssikring