Bistand med utvelgelse


Tjenester: Bistand med utvelgelse/ kvalitetssikring av din bedrifts IT  kandidater


Har bedriften din fått inn flere IT kandidater og det er behov for profesjonell bistand med utvelgelsesjobben?

"Det å velge ut riktig IT ressurs mellom flere tilsynelatende like gode / kompetente  kandidater kan være mer tidkrevende og kostbart enn det man i utgangspunktet tror. I tillegg til tidsskvis kan det hende at man ikke føler seg helt komfortabel med å vurdere ulike typer IT kompetanser, utdannelser, erfaringer, menneskelige egenskaper, personligheter og fagkompetanse".


Vi har lang erfaring fra IT-bransjen  og med IT rekruttering og vi hjelper gjerne med jobben om å identifisere og velge ut de riktige kandidatene.

Adelina Edland, se  "Om oss/Samarbeidspartnere"  er DNVGL sertifisert rekrutterer og AS3 sertifisert karriererådgiver. Hun har mange års erfaring fra IT og fra IT rekruttering og "headhunting". Hun jobber metodemessig og bruker hennes metodikk  og erfaring til å "lese CV'er", inklusive komplekse og meget tekniske CV'er. for å identifisere mest mulig relevant kompetanse og erfaring i forhold til bedriftens ønskede profiler. og mål. Adelina får ofte positive tilbakemeldinger fra sine kunder og kandidater på at hun er grundig.  


Vi kan for eksempel tilby bistand med ”CV screening" / profilmatch av søkerne i forhold til profilkrav, gjennomføring av intervjuer, innsamling av relevant informasjon, kontroll av attester og vitnemål og gjennomføring av referansesjekk.  Adelina kan også  tilby bistand med fortolkning av testresultater for gjennomførte arbeidspsykologiske tester sett i forhold til kandidatens profil og stillingens profilkrav.


Vår bistand  tilbys som en  "skreddersydd bistandspakke" hvor vi blir enige om eksaktinnhold, samarbeidsform og vilkår. Nedenfor er noen eksempler på 

skreddersydde  pakker:


"Utvidet":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 2 intervjurunder med dine kandidater  / dine finalekandidater
 • Kontroll av CVer og relevante attester av dine kandidater / dine finalekandidater i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner
 • Referansesjekk på dine kandidater / dine finalekandidater med opptil 5 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner 
 • Hvis det er gjennomført en arbeidspsykologisk test for dine kandidater/dine finalekandididater kan vi hjelpe med en mest muligh helhetlig fortolkning av testresultatene.
 • Skriftlig rapport med resultater fra den gjennomførte bistanden  i forbindelse med dine kandidater / dine finalekandidater


"Standard":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 1 intervjurunde med dine kandidater / dine finalekandidater
 • Kontroll av CVer og relevante attester  av dine kandidater / dine finalekandidater i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner 
 • Referansesjekk på dine kandidater / dine finalekandidater med opptil 3 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav
 • Skriftlig rapport med resultater fra den gjennomførte bistanden  i forbindelse med dine kandidater / dine finalekandidater


.

  "Basis":

 • Referansesjekk på dine kandidater / dine finalekandidater med opptil 3 referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.
 • Skriftlig resultatrapport etter gjennomført referansesjekkAssistanse med utvelgelse av internasjonale IT kandidater"

 I tillegg til Norsk er Adelina i HR Consultancy flytende både muntlig og skriftlig i Engelsk og Italiensk. Hun forstår skriftlig Svensk, Dansk, Tysk og Fransk,  og vil derfor kunne være behjelpelig med utvelgelse av dine internasjonale kandidate (for eks. r i forbindelse med CV-screening, kontroll av attester og vitnemål, osv.)NB: Ved for eksempel behov for  juridiske og økonomiske sjekk i forbindelse med stillinger med personal- og/ eller økonomi- /budsjettansvar) kan vi oå tilby  Bakgrunnsjekk  av dine finalekandidater. Her følger vi anerkjent bakgrunnsjekk-metodikk og bruker i tillegg vår juridiske samarbeidspartneren, se  "Om oss/Samarbeidspartnere" Ring +4747900162 eller send oss en email, eller fyll ut kontaktskjema på Kontakt-oss siden for mer informasjon!

Kvalitetssikring