Rekrutteringstjenester


Rekrutteringstjenester:


Vi tilbyr profesjonell bistand gjennom alle faser in en rekrutteringsprosess (full bistand) og/ eller skreddersydd bistand, dvs. bistand med noen av de fasene, hovedoppgaver eller deloppgaver i din egen / din bedrifts rekrutteringsprosessen.  Vårt bistand vil være i henhold til hva som vil være mest hensiktsmessig for bedriften din og hva vi blir enige om.

Nedenfor er en oppsummering av de "typiske" faser i en rekrutteringsprosess med beskrivelser på hvilke områder vi kan bistå deg/bedriften din og hvordan.

Vi anvender gjennomprøvde kvalitetssikringsmetoder og teknikker i alle faser i en typisk rekrutteringsprosess.


Faser in en "typisk" / komplett rekrutteringsprosess:

  • Jobbanalyse (1)
  • Søk (2)
  • Utvelgelse (3)
  • Tilbudsforhandlinger, ansettelseskontrakt
  • Oppfølging og avslutning av rekrutteringsprosessen


1: I forbindelse med en Jobbanalyse kan vi for eksempel se grundig også på bedriften / avdelingens mål og omgivelsene i tillegg til krav til stillingen/rollen og til kandidatene hva gjelder kompetanse, erfaring, evner, personlige egenskaper samt motivasjon. Alt dette må sees også i sammenheng med hva  som er praktisk mulig å få tak i av nødvendig kompetanse, hvor og hvordan.

Resultater fra en slik analyse vil kunne munne ut i en eller flere stillingsprofiler/jobbprofiler.  Denne fasen kan sammenlignes med en analyse fase i et vanlig IT prosjekt og det er viktig å ikke undervurdere viktigheten av å være grundig i denne fasen fordi har man ikke gjort grundig nok arbeid helt fra starten så vil det også være tilfeldig hvor man havner. Her kan vi tilby vår profesjonell bistand.


2) I forbindelse med Søk kan vi bistå med "spisset søk / headunting, talent sourcing". Av hensyn til mest mulige vellykkede resultater forutsetter vi at profilkravene er avstemt/kvalitetssikret sammen med oss på forhånd / før vi setter igang med vårt søk.  


3) I forbindelse med Utvelgelse, dersom du / din bedrift har egne kandidater kan vi tilby deg  for eksempel bistand med for eksempel CV-screening, intervjuer av kandidater, gi deg vår "second opinion" i forbindelse med vurdering av dine kandidaten/finalekandidater, kontrollere vitnemål og attester, gjennomføre referansesjekk,  gi  deg vår "second opinion" i forbindelse med vurdering av kandidatene og finalekandidaterirdering av kandidatene og finalekandidater. Ved behov tilbyr også Bakgrunnsjekk av dine søkere.


Les mer om vår Bistand med rekruttering 

Les mer om vår Bistand med utvelgelse