Bistand med rekruttering


Tjenester:  Bistand med rekruttering


En rekrutteringsprosess har mange likheter med et vanlig IT prosjekt. Et  vanlig IT prosjekt vil for eksempel bestå av en analyse, en design, en implementering og en utrulling/overlevering til drift fase (noen av fasene vil kunne foregå i parallelt og noen vil være mer eller mindre iteraktive). 


I en rekrutteringsprosess vil en jobbanalyseprosess for eksempel kunne sammenlignes med en analyse og design fase i et vanlig IT prosjekt, et søk/annonsering- og utvelgelssprosess vil kunne sammenlignes med en implementeringsfase i et vanlig IT prosjekt, og et  tilbud-/forhandlinger-/avslutningsprosess vil kunne sammenlignes med en utrulling/overlevering til drift fase i et vanlig IT prosjekt. 


Nedenfor er mer detaljerte eksempler på  hvilke type bistand vi kan tilby bedriften din  (inndelt pr. fase):

 

Jobbanalyse:

 • Analyse av spesialistbehov hos bedriften din i forhold til organisasjonens /avdelings mål og  omgivelser
 • Spesifikasjon av stilling- og kandidatprofil:
 • Identifisering av stillingens arbeidsområder og oppgaver
 • Identifisering av krav til kompetanse, utdanning, erfaring og egenskaper
 • Utarbeidelse av vektet profilskjema (med prioriteringer)
 • Utarbeidelse av stillingsbeskrivelse
 • Utarbeidelse av annonsetekst

 

Søk:

 • Annonsering gjennom våre egne eller bedriften din sine kanaler
 • Aktivt søk (NB: Vi anvender  "spisset-søk" / "headhunting" / "talent sourcing"-teknikker for å finne frem til mest mulig riktige kandidater for din bedrift.
 • Oppfølging av søkere / kandidater og kontaktpersonene i  bedriften din 
 • Vi søker gjennom flere kanaler: i vår CV-base, vår "pipeline" av kandidater,  andre CV-baser,  ulike nettverk og fora, osv.)
 • Mottagelse, behandling og tilbakemeldinger til samtlige søkere / kandidater
 • Oppfølging av søkere / kandidater mot kontaktpersonene i  bedriften din 

 

Utvelgelse:

 • "CVer-screening"
 • Bistand med gjennomføring av intervjuer av aktuelle kandidater med  kartlegging av kompetanse, erfaring, egenskaper,  jobbønsker og forventninger
 • Innhenting og kontroll av attester og referanser
 • Bistand i forbindelse med fortolkning av eventuelle resultater fra gjennomførte arbeidspsykologiske tester
 • Bistand med evaluering og utvelgelse av søkere / kandidater
 • Oppfølging av søkere / kandidater
 • Referansesjekk

 

Tilbudsforhandlinger, ansettelseskontrakt:

 • Bistand ifm. tilbudsforhandlinger helt frem til kandidatens aksept av ansettelsestilbud
 • Juridisk bistand med utarbeidelse av ansettelsesavtale
 • Oppfølging av kontaktpersonene i bedriften din og kandidaten helt frem til kandidatens  aksept av ansettelsestilbud

 

Oppfølging og avslutning av rekrutteringsprosessen:

 • Oppfølging av kontaktpersonene i bedriften din og nyansatt i de første månedene etter tiltredelsen
 • Tilbakemeldinger til samtlige kandidater som har søkt/vist interesse  


 Kvalitet: Vi vil tilstrebe best mulig kvalitet og profesjonalitet i utførelse av vårt bistand.