Rekruttering


Tjenester:  Rekruttering


En rekrutteringsprosess har mange likheter med et  vanlig IT prosjekt. Et  vanlig IT prosjekt vil for eksempel bestå av en analyse, en design, en implementering og en utrulling/overlevering til drift fase (noen av fasene vil kunne foregå i parallelt og noen vil være mer eller mindre iteraktive). Hvis ønskelig kan du også leie oss inn for en periode for å støtte deg med din egen rekrutteringsprosess.


I en rekrutteringsprosess vil en jobbanalyseprosess for eksempel kunne sammenlignes med en analyse og design fase i et vanlig IT prosjekt, et søk/annonsering- og utvelgelssprosess vil kunne sammenlignes med en implementeringsfase i et vanlig IT prosjekt, og et  tilbud-/forhandlinger-/avslutningsprosess vil kunne sammenlignes med en utrulling/overlevering til drift fase i et vanlig IT prosjekt. 


Se nedenfor om de viktigste prosesser / faser i en vanlig rekrutteringsprosess og hva vi kan bistå med innenfor hver av de prosessene:

 

Jobbanalyse:

 • Analyse av spesialistbehov hos bedriften din i forhold til organisasjonens /avdelingsmål og  omgivelser
 • Spesifikasjon av stilling- og kandidatprofil:
 • Identifisering av stillingens arbeidsområder og oppgaver
 • Identifisering av krav til kompetanse, utdanning, erfaring og egenskaper
 • utarbeidelse av vektet profilskjema (med prioriteringer)
 • Utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse med stillingsbeskrivelse
 • Utarbeidelse av annonsetekst
 • Utarbeidelse av fremdriftsplan med annonseringsplan

 

Søk:

 • Bistand med annonsering gjennom ulike kanaler
 • Aktivt søk (Vi anvender også  "spisset-søk" / "headhunting" / "talent sourcing"-teknikker for å finne frem til mest mulig riktige kandidater for din bedrift. (Vi søker gjennom flere kanaler: i vår CV-base, vår "pipeline" av kandidater,  andre CV-baser,  ulike nettverk og fora, osv.)
 • Tilbakemelding til / og oppfølging av kandidater og kontaktpersonene i  bedriften din gjennom hele prosessen.

 

Utvelgelse:

 • "Kandidatscreening"
 • Intervju av kandidater m/ kartlegging av kompetanse, erfaring, egenskaper,  jobbønsker og forventninger
 • Innhenting og kontroll av attester og referanser
 • Bistand i forbindelse med eventuelle faglige tester
 • Personlighetsanalyser
 • Evaluering og utvelgelse av kandidater som skal presenteres
 • Presentasjon av kandidater hos bedriften din
 • Oppfølging av kandidater
 • Referansesjekk

 

Tilbudsforhandlinger, ansettelseskontrakt:

 • Bistand ifm. tilbudsforhandlinger helt frem til kandidatens aksept av ansettelsestilbud
 • Juridisk bistand med utarbeidelse av ansettelsesavtale
 • Oppfølging av kontaktpersonene i bedriften din og kandidaten helt frem til kandidatens  aksept av ansettelsestilbud

 

Oppfølging og avslutning av rekrutteringsprosessen:

 • Oppfølging av kontaktpersonene i bedriften din og nyansatt i de første månedene etter tiltredelsen
 • Tilbakemeldinger til samtlige kandidater som har søkt


 Kvalitet: Vi vil tilstrebe best mulig kvalitet og profesjonalitet i utførelse av vårt bistand.