Rekruttering

 

Tjenester: Rekruttering

 

En rekrutteringsprosess har mange likheter med et vanlig IT prosjekt. Et vanlig IT prosjekt vil for eksempel bestå av en analyse, en design, en implementering og en utrulling/overlevering til drift fase (noen av fasene vil kunne foregå i parallelt og noen vil være mer eller mindre iteraktive). Du kan også leie oss inn for en periode for å støtte deg med din egen rekrutteringsprosess, hvis ønskelig.

 

I en rekrutteringsprosess vil en jobbanalyseprosess for eksempel kunne sammenlignes med en analyse og design fase i et vanlig IT prosjekt, et søk/annonsering- og utvelgelssprosess vil kunne sammenlignes med en implementeringsfase i et vanlig IT prosjekt, og et tilbud-/forhandlinger-/avslutningsprosess vil kunne sammenlignes med en utrulling/overlevering til drift fase i et vanlig IT prosjekt.

Se nedenfor om de viktigste prosesser / faser i en vanlig rekrutteringsprosess og hva vi kan bistå med innenfor hver av de prosessene:

Jobbanalyse:

 • Analyse av spesialistbehov hos bedriften din i forhold til organisasjonens /avdelingsmål og omgivelser
 • Spesifikasjon av stilling- og kandidatprofil:
 • Identifisering av stillingens arbeidsområder og oppgaver
 • Identifisering av krav til kompetanse, utdanning, erfaring og egenskaper
 • utarbeidelse av vektet profilskjema (med prioriteringer)
 • Utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse med stillingsbeskrivelse
 • Utarbeidelse av annonsetekst
 • Utarbeidelse av fremdriftsplan med annonseringsplan

Søk:

 • Bistand med annonsering gjennom ulike kanaler
 • Aktivt søk (Vi anvender også "spisset-søk" / "headhunting" / "talent sourcing"-teknikker for å finne frem til mest mulig riktige kandidater for din bedrift. Vi søker gjennom flere kanaler: i vår CV-base, vår "pipeline" av kandidater, andre CV-baser, ulike nettverk og fora, osv.)
 • Tilbakemelding til / og oppfølging av kandidater og kontaktpersonene i bedriften din gjennom hele prosessen.

Utvelgelse:

 • "Kandidatscreening"
 • Intervju av kandidater m/ kartlegging av kompetanse, erfaring, egenskaper, jobbønsker og forventninger
 • Innhenting og kontroll av attester og referanser
 • Bistand i forbindelse med eventuelle faglige tester
 • Personlighetsanalyser
 • Evaluering og utvelgelse av kandidater som skal presenteres
 • Presentasjon av kandidater hos bedriften din
 • Oppfølging av kandidater
 • Referansesjekk

Tilbudsforhandlinger, ansettelseskontrakt:

 • Bistand ifm. tilbudsforhandlinger helt frem til kandidatens aksept av ansettelsestilbud
 • Juridisk bistand med utarbeidelse av ansettelsesavtale
 • Oppfølging av kontaktpersonene i bedriften din og kandidaten helt frem til kandidatens aksept av ansettelsestilbud

Oppfølging og avslutning av rekrutteringsprosessen:

 • Oppfølging av kontaktpersonene i bedriften din og nyansatt i de første månedene etter tiltredelsen
 • Tilbakemeldinger til samtlige kandidater som har søkt

 

NB: Kvalitet: All vår bistand utføres av DNVGL sertifisert rekrutterer og DNVGL sertifisert tester, og du velger om vi skal jobbe fra kontoret vårt

eller hos din bedrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR Consultancy, Biskop Gunnerus gate 14, N-0185 Oslo. Mobil: +47 47 900 162

Email: adelina.edland@hrconsultancy.no

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED