Bistand med utvelgelse


Tjenester: Bistand med utvelgelse/ kvalitetssikring av dine IT  kandidater


Har bedriften din fått inn flere IT kandidater / søkere til deres IT stillinger og er det behov for profesjonell bistand eller profesjonell avlastning med utvelgelsesjobben?


"Det å velge ut riktig IT ressurs mellom flere tilsynelatende like gode / kompetente  kandidater kan være mer tidkrevende og kostbart enn det man i utgangspunktet tror. I tillegg til tidsskvis kan det hende at man ikke føler seg helt komfortabel med å vurdere ulike typer IT kompetanser, utdannelser, erfaringer, menneskelige egenskaper, personligheter og fagkompetanse".


Vi har lang erfaring fra IT-bransjen  og med IT rekruttering og vi hjelper gjerne til med jobben med å identifisere og velge ut de riktige kandidatene, og kan være din sparringspartner ved behov for en "second opinion".


Adelina Edland, se "Om oss"  er DNVGL sertifisert rekrutterer og AS3 sertifisert karriererådgiver. Hun har mange års erfaring fra IT (24 år) og fra IT rekruttering og "spisset søk/headhunting" (15 år).  Hun jobber metodemessig og bruker sin metodikk  og erfaring til å "lese CV'er", inklusive komplekse og meget tekniske CV'er, for å identifisere mest mulig relevant kompetanse og erfaring i forhold til bedriftens ønskede profiler og mål. Adelina får ofte positive tilbakemeldinger fra sine kunder og kandidater på at hun er grundig.  


Vi kan for eksempel tilby bistand med ”CV screening" / profilmatch av kandidatene/søkerne i forhold til profilkrav, gjennomføring av intervjuer, innsamling av relevant informasjon, kontroll av attester og vitnemål og gjennomføring av referansesjekk.(NB:Også hva gjelder referansesjekk har vi fått flere positive tilbakemeldinger fra kunder om grundig og relevanse arbeid). Ved behov kan vi også tilby bistand med fortolkning av testresultater for gjennomførte arbeidspsykologiske tester sett i forhold til kandidatens profil og stillingens profilkrav.


Vår bistand  tilbys som en  "skreddersydd bistandspakke". Vi blir enige om eksakt innhold, samarbeidsform og vilkår.  Nedenfor er noen eksempler / forslag på  innhold i en skreddersydd bistandspakke :


"Eksempel 1 - Utvidet bistand":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 2 intervjurunder med dine kandidater  / dine finalekandidater
 • Kontroll av CV-er og relevante attester av dine kandidater / dine finalekandidater i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner
 • Referansesjekk av dine kandidater / dine finalekandidater med opptil 4- 5 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner 
 • Hvis det er gjennomført en arbeidspsykologisk test for dine kandidater/dine finalekandidater kan vi hjelpe med en mest mulig helhetlig fortolkning av testresultatene.
 • Skriftlig rapport med resultater fra den gjennomførte bistanden i forbindelse med dine kandidater / dine finalekandidater


"Eksempel 2 - Standard bistand":

 • CV screening / profilmatch: Gjennomgang av dine kandidaters CV'er mot stillingsprofilen / profilkrav
 • 1 intervjurunde med dine kandidater / dine finalekandidater
 • Kontroll av CV-er og relevante attester av dine kandidater / dine finalekandidater i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner 
 • Referansesjekk av dine kandidater / dine finalekandidater med opptil 3-4 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav
 • Skriftlig rapport med resultater fra den gjennomførte bistanden i forbindelse med dine kandidater / dine finalekandidater


.

  "Eksempel 3 - Basis Bistand":

 • Referansesjekk av dine kandidater / dine finalekandidater med opptil 3-4 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav.
 • Skriftlig resultatrapport etter gjennomført referansesjekkAssistanse med utvelgelse av internasjonale IT kandidater"

 I tillegg til Norsk behersker Adelina i HR Consultancy flytende muntlig og skriftlig Engelsk og Italiensk. Hun forstår skriftlig Svensk, Dansk, Tysk og Fransk, og vil derfor kunne være behjelpelig med utvelgelse også i forbindelse med internasjonale kandidater som snakker disse språkene.NB: Ved behov for  juridiske og økonomiske sjekk i forbindelse med stillinger med personal- og/ eller økonomi- /budsjettansvar) kan vi også tilby Bakgrunnsjekk  av dine finalekandidater. Her følger vi anerkjent bakgrunnsjekk-metodikk og samarbeider med vår juridiske partneren advokat Øyvind Olsen, se "Om oss" 


I forbindelse med gjennomføring av våre tjenester kan vi anvende Google Meet, Microsoft Teams eller Zoom, og vi kan samhandle med deres HR-system ved behov.Send oss en email, eller fyll ut kontaktskjema på "Kontakt-oss" ved behov for mer informasjon og/  eller for å drøfte bistandsinnhold og priser.

Kvalitetssikring