Bistand med utvelgelse


Bistand med utvelgelse

av dine IT spesialister og IT ledere kandidater


"Det å velge ut riktig IT ressurs mellom flere tilsynelatende like gode / kompetente  kandidater kan være mer tidkrevende og kostbart enn det man i utgangspunktet tror. I tillegg til tidsskvis kan det hende at man ikke føler seg helt komfortabel med å vurdere ulike typer IT kompetanser, utdannelser, erfaringer, menneskelige egenskaper, personligheter og fagkompetanse".


Har bedriften din fått inn flere kandidater, det være seg via egne annonser/kampanjer, tredjepart/eksterne leverandører, interne tips, osv., og føler behov for bistand i forbindelse med utvelgelsesjobben, eller bare få en "second opinion" fra en profesjonell?Adelina i HR Consultancy, se "Om oss"  stiller gjerne hennes lange erfaringen fra selve IT-bransjen  og fra IT rekruttering og headhunting av IT spesialister og ledere til å hjelpe deg med din utvelgelsesprosess.

Adelina er DNVGL sertifisert rekrutterer og AS3 sertifisert karriererådgiver. Hun har mange års erfaring fra IT (24 år) og fra IT rekruttering og "spisset søk/headhunting" (2007-2022). Adelina er grundig og med øye for detaljer. Hun jobber metodemessig og bruker sin metodikk  og erfaring til å "lese CV'er", inklusive komplekse og meget tekniske CV'er. Hun er flink med å identifisere relevant kompetanse og erfaring i forhold til bedriftens ønskede profiler og mål og  får ofte positive tilbakemeldinger fra sine kunder og kandidater.  


Adelina kan for eksempel hjelpe deg med å identifisere og velge ut de mest riktige kandidater / finalekandidater og / eller være din sparringspartner ved behov for en "second opinion". Hun kan tilby deg bistand med ”CV screening" / profilmatch av kandidatene/ dine i forhold til profilkrav, gjennomføring av intervjuer, innsamling av relevant informasjon, kontroll av attester og vitnemål og gjennomføring av referansesjekk, alt avhengig av behovet ditt. Ingen oppdrag er for liten. Nedenfor er et par eksempler på  tjenesteinnhold som hun kan skreddersy for deg/ bedriften din: "Eksempel 1  (Bistand med utvelgelse av dine finalekandidater):

  • Referansesjekk av dine finalekandidater i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav. Referansene sjekkes med opptil 5 relevante referansepersoner pr. kandidat. 
  • Skriftlig resultatrapport pr. finalekandidat  etter gjennomført referansesjekk

                     NB: Hva gjelder referansesjekk har vi fått flere positive tilbakemeldinger fra kunder på meget grundig, systematisk og relevant arbeid.


"Eksempel 2 : (Mer omfattende bistand)

  • CV screeningassistanse (første runde): Gjennomgang av dine kandidaters CV'er mot stillingsprofilen / profilkrav med vårt forslag til prioriteringer
  • Assistanse med førstegangsintervjurunde med dine kandidater / dine finalekandidater 
  • Kontroll av CV-er og relevante attester av dine kandidater / dine finalekandidater i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner
  • Referansesjekk av dine kandidater / dine finalekandidater med opptil 5 relevante referansepersoner i henhold til våre kvalitetssikringrutiner og til stillingsprofilen / profilkrav
  • Skriftlig rapport med resultater fra den gjennomførte bistanden i forbindelse med dine kandidater / dine finalekandidater
  • NB: Ved behov for juridiske og økonomiske sjekk i forbindelse med stillinger med personal- og/ eller økonomi- /budsjettansvar kan vi også tilby Bakgrunnsjekk av dine finalekandidater. Her følger vi anerkjent bakgrunnsjekk-metodikk og samarbeider ved behov med vår juridiske partneren advokat Øyvind Olsen, se"Om oss"
Assistanse i forbindelse med utvelgelse av dine internasjonale IT spesialister og IT ledere kandidater

I tillegg til Norsk (bilingual) behersker Adelina Engelsk (flytende båd muntlig og skriftlig) samt Italiensk (morsmål). Hun vil derfor kunne være behjelpelig med utvelgelse av dine internasjonale kandidater samt hjelpe deg med oversettelse av relevante dokumenter (søknader, CVer, attester, påskjønnelser osv.) fra Engelsk eller Italiensk til Norsk.


Vi jobber gjerne "virtuelt/remote" og vi kan anvende ulike møte/kommunikasjons-verktøy, slik som  for eksempel Google Meet, Microsoft Teams, Zoom eller Whatsup.Send oss en email merket "Bistand med utvelgelse", eller fyll ut kontaktskjema på "Kontakt-oss" ved behov for mer informasjon

og/  eller for å drøfte bistandsinnhold og priser.

Kvalitetssikring