BakgrunnsjekkBakgrunnsjekk:


Bakgrunnsjekk er å sjekke informasjon, normalt brukt om å sjekke historikk (kompetanse og erfaring) på jobbsøkere i en rekrutteringsprosess.

Det kan også benyttes som sjekk av fakta/historikk rundt organisasjoner og selskaper.


Bakgrunnsjekk i rekrutteringssammenheng er det å kontrollere opprinnelse og gyldigheten til påstander fremsatt i CV, søknad og annen dokumentasjon. Det er med andre ord en kilde- og dokumentkontroll med fokus på å bekrefte eller avkrefte informasjon. Noen bruker også screening, og ofte brukes ordet verifisering eller verifikasjon (av latin verus = sann, betyr å bevise en påstands riktighet).


Bakgrunnsjekk er en innarbeidet rutine i mange land, for eksempel i England og USA, der mange selskaper og organisasjoner har etablerte og skriftlige rutiner  for å sjekke jobbsøkeres historikk.


Bakgrunnsjekk må ikke forveksles med referansesjekk eller referanseintervju. Sistnevnte er det å innhente subjektive oppfatninger om kandidaten fra personer han/hun ofte selv har valgt ut eller foreslått, mens bakgrunnssjekk er en objektiv vurdering av dokumenter og kilder kandidaten ikke kan påvirke.


Vi anbefaler en bakgrunn sjekk ifm. topplederstillinger og for stillinger med økonomi / budsjettansvar / personalansvar.


Rekrutteringsrådgiver Adelina Edland og advokat Øyvind Olsen, se Om oss, samarbeider ifm. denne tjenesten. Vi tilbyr denne tjenesten som et frittstående komponent i forbindelse med utvelgelse av deres egne IT kandidater til stillinger med personal og/eller budsjettansvar.


Les mer om Bakgrunnsjekk her.