Mer om Bakgrunn sjekk


Mer om bakgrunnsjekkDu må ha kandidatens samtykke!


Samtykken er kandidatens aksept av at den aktuelle bakgrunnsjekken utføres. Regler finnes i personopplysningsloven § 2 nr. 7. Det er frivillig å gi et slikt samtykke. Velger kandidaten å avslå, kan ikke bakgrunnssjekken iverksettes. Samtykken må være skriftlig og er ofte en forutsetning for å få opplysninger fra kilder som universiteter, skoler og tidligere arbeidsgivere, og spesielt fra offentlige aktører og offisielle registre.


Samtykkeskjemaet bør som et minimum inneholde opplysninger om:


 • hvem som utfører bakgrunn sjekken
 • hva hensikten er, og hva resultatene skal brukes til
 • hvilken informasjon som vil bli verifisert
 • hvilke kilder som vil bli kontaktet
 • personvernlovgivningen og kandidatens rettigheter
 • hvor og hvordan opplysningene skal lagres


Gjør det kjent allerede i stillingsutlysningen at det vil kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk tilpasset stillingens karakter. Bakgrunn sjekken bør helst gjennomføres før kandidaten kalles inn til førstegangsintervju men kan også gjennomføres kun på de finale kandidater.

*Kilde: Sikkerhet ved ansettelsesforhold - før, under og ved avvikling - Utgitt av Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiet og Næringslivets Sikkerhetsråd


Faktisk gjennomført utdanning

Skal du vurdere kandidaten på dette? I mange tilfeller, ja. Og da bør det være en selvfølge å få verifisert kandidatens relevante vitnemål og dokumenter før kandidaten får tilbud om ansettelse


Økonomi

De fleste stillinger har ikke noe behov for sjekk rundt økonomi. Ifølge datatilsynet er det tre kriterier som alle må være oppfylt før arbeidsgiveren kan be om kredittsjekk:

 • Den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon.
 • Stillingen skal innbefatte et stort økonomisk ansvar.
 • Kredittsjekk skal bare foretas på de søkerne som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen.


Helse

Det er lov å spørre arbeidstaker om sykefravær i søkerens tidligere jobb og om søkerens helse og fysikk, DERSOM det er relevant for arbeidets utførelse. For eksempel hvis vedkommende skal utføre tungt fysisk arbeid, eller stillingen innebærer nattarbeid, kan det være riktig å stille spørsmål om helse. Allikevel er spørsmål innen helse et potensielt minefelt. Det er derfor viktig å sette seg inn om  det handles innenfor regelverket.Relevante punkter som vi kan bistå med og som kan inkluderes i en bakgrunn sjekk er:

 • Identitetssjekk
 • Adressesjekk
 • Kunngjøringer
 • Sjekk av næringsinteresser
 • Søk i åpne kilder
 • Sikkerhetsrelatert referansesjekk
 • Verifisering av arbeidsforhold i CV
 • Verifisering av gjennomført utdannelse / sertifiseringer
 • Kontroll av arbeidstillatelse
 • Sikkerhetsintervju med kandidaten
 • Innhenting av vandelsattest eller klareringsbevis
 • Innhenting av dom i sivile og strafferettslige sakerNB: Bakgrunnsjekken, eller noen av elementene i en bakgrunnsjekk, vil kunne utføres kun på dine finalekandidater, hvis ønskelig.


Ta  kontakt for et skreddesydd tilbud fra oss.