Nytte_ved_utvelgelse_tabeller


 

Estimering av nytte ifm. UTVELGELSE  - Tabell A og B brukt i kalkylene:


Ref.  "Strategisk Kompetansestyring",  Linda Lai (med bidrag fra Rolv P. Amdam, Øyvind Martinsen og Erik Juel), Fagbokforlaget, Kapittel 6 om Utvalgsmetoder, side 122 og 138.
Tabell A :

(Oversikt over validitetskoeffisienter for ulike utvalgsmetoder, Hunter og Hunter, 1984; Robertson og Smith, 1989)


Tabell B:

(utdrag fra Hunter og Hunters, 1984:93 - seleksjonsrater og gjennomsnittlige skårerprediktor)Metode

Validitet

(koeffisienter)

Utvalg

størrelse)

Jobbutsnitt

.36  - .54

3000

Evnemålinger

.25 - .43

30000

Intervju (ustrukturert - strukturert)t

.14 - .54

2700

Vurderings-senter

.40  -.50

15000

Referanser / andres vurdering

.17 - .43

13000

Biodata

.24 - .38

5000

Interesse-målinger

.10

1500

Håndskrift

.00

(lite)

Seleksjonsrater (i %)

Gjennomsnittlig prediktor-skårer

50

0.80

40

0.97

30

1.17

20

1.40

10

1.76

5

2.08